Členky Centra vědy a výzkumu FZV UP navštívily Brusel

Zasedání vědeckého výboru organizace CBE JU se jako jediná reprezentantka ČR účastnila Jarmila Zimmermannová, zástupkyně ředitele Centra vědy a výzkumu FZV UP - na snímku pátá zprava. Foto: archiv J. Z.
Monday 3 July 2023, 8:00 – Text: David Kresta

Hned dvojí zastoupení měla Fakulta zdravotnických věd UP v Bruselu. Do pomyslného hlavního města Evropy pracovně zavítaly členky Centra vědy a výzkumu Marika Svrčková a Jarmila Zimmermannová. Během stáže nasbíraly cenné zkušenosti a stejně cenné kontakty.

Projektová manažerka Marika Svrčková uspěla ve výběrovém řízení a zastupovala Univerzitu Palackého na týdenní odborné stáži VaVaI (Věda, výzkum, inovace) pořádané Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO). Cílem stáže bylo poskytnout účastníkům možnost lépe pochopit evropské a unijní instituce, představit fungování projektových kanceláří na evropských univerzitách a pomoci s hledáním vhodných zahraničních partnerů pro budoucí výzkumné projekty.

„V podstatě šlo o networking, mapování projektových příležitostí a odborné konzultace nad konkrétními projekty s lidmi z Evropské komise. Pro mě to bylo velmi inspirující. Měla jsem možnost porovnat, jak to funguje jinde, získala jsem inspiraci, co jde udělat lépe, a také dostala podněty k plánu, jak být v projektových výzvách úspěšnější,“ uvedla Marika Svrčková.

Pro členku Centra vědy a výzkumu FZV UP byla týdenní stáž především velkou sebereflexí. „Ověřila jsem si, že v zahraničí bojují s těmi samými problémy jako my. Díky této stáži jsem zjistila, že v práci s projekty a především v pre-award podpoře rozhodně nejsme někde na chvostu, spíše naopak. To bylo příjemné a uklidňující zjištění,“ řekla s úsměvem Marika Svrčková.

Na zasedání vědeckého výboru organizace Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) vyrazila do hlavního města Belgie zástupkyně ředitele Centra vědy a výzkumu FZV UP Jarmila Zimmermannová – jako jediná reprezentantka České republiky. „Ve vědeckém výboru této organizace jsou zástupci Evropské komise, dále zástupci podniků a zástupci z významných evropských univerzit. V čele výboru stojí vědci z Portugalska a Itálie, tedy zemí, které jsou považované za tahouny v oblasti bioekonomiky,“ popsala Jarmila Zimmermannová, která je členkou vědeckého výboru od roku 2022.

Cílem je připravit strategický plán pro rozvoj bioekonomiky a související projektové výzvy v rámci Horizon Europe. Na přípravě podkladů a podobě projektových výzev se podílejí všichni členové výboru. „Všechny materiály dostaneme dopředu a můžeme je připomínkovat. Mohu se tak účastnit tvorby pracovního programu, připomínkovat podmínky a nastavení jednotlivých projektových výzev a prosadit tak zájmy České republiky,“ upozornila Jarmila Zimmermannová, kterou zaujalo, do jakých podrobností účastníci při diskuzích zacházejí. „Je vidět patrný rozdíl mezi zástupci jednotlivých členských zemí Evropské unie. My nejsme zvyklí řešit vše do detailů, ale někteří vědci diskutují pomalu každou čárku. Bylo to pro mě velké poučení nebát se cokoliv komentovat, i drobnou připomínku,“ zmínila.

Nedílnou součástí zasedání vědeckého výboru v Bruselu byl i networking a s ním spojená možnost získat kontakty na evropské akademiky. „Hovořila jsem s několika profesory ze zahraničních univerzit a ráda bych využila získaných kontaktů pro uspořádání přednášek pozvaných hostů na půdě fakulty zdravotnických věd,“ shrnula Jarmila Zimmermannová.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)