Cyklem přednášek Jednoty filozofické provedou ženské badatelky

Ilustrační grafika: Vojtěch Duda
Friday 17 September 2021, 11:00 – Text: Martin Višňa

O dezinformacích v medicíně, feministické filozofii nebo například o víře v nadpřirozeno se bude v zimním semestru mluvit na Filozofické fakultě UP. Pokračování zavedeného cyklu přednášek Jednoty filozofické zahájí na katedře filozofie už 22. září vystoupení Ludmily Hamplové ze Zdravotnického deníku, další zajímavá témata pak budou otvírána každou středu až do poloviny prosince.

Během semestru se představí dvanáct žen. Zájemci se na přednáškách mohou těšit například na Evu Kundtovou Klocovou z Masarykovy univerzity, která promluví o víře v nadpřirozeno napříč historií a kulturami, nebo na Marianu Szapuovou z Univerzity Komenského v Bratislavě, která se zabývá tématem feministické filozofie, vystoupí ale i „domácí“ Veronika Krátka Špalková z FF UP nebo Barbora Kundračíková z Muzea umění Olomouc.

„Je to trochu souhra náhod a trochu záměr. Průběžně si vedu seznam hostů, které bych rád pozval. Když jsem začal letos posílat pozvánky, napadlo mě, že v něm mám dostatečné množství žen, abych jimi naplnil celý semestr. Pokusil jsem se tedy koncipovat program tak, aby v něm ženy převládaly. Akademická filozofie patří mezi obory s největším zastoupením mužů, na většině tuzemských kateder filozofie i na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR muži stále převažují – a to někdy dost dramaticky. Měl jsem proto radost, že můžeme tento nepoměr alespoň trochu napravit,“ uvedl k výběru hostů organizátor cyklu Filip Tvrdý z katedry filozofie s tím, že se snaží o co největší pestrost témat. „První tři přednášky se týkají pandemické situace, která je spojena mimo jiné s rozmachem dezinformací a genderovou diskriminací,“ doplnil.

Cyklus přednášek je určený nejen studentům všech fakult Univerzity Palackého jako „inspirativní předmět kategorie C“, ale je otevřený i zájemcům z řad širší veřejnosti. Přednášky budou probíhat každou středu od 13:15 do 14:45 v budově FF UP Křížkovského 10. „Předchozí dva semestry jsme museli realizovat online, ale doufám, že v zimním semestru budou mít přednášky prezenční podobu. Pokud to nepůjde, přesuneme se opět na platformu Zoom,“ dodal Filip Tvrdý.

Jednota filozofická byla založena v roce 1881 v Praze jako „spolek pro pěstování filozofie“. Hlavní formou činnosti je od počátku organizování přednášek, případně přednáškových cyklů, na nichž vystupují nejen filozofové, ale s cílem o interdisciplinární přesah i vědci zajímající se o filozofické aspekty své disciplíny, jako například historici, matematici, antropologové, lingvisté a další. Olomoucká pobočka Jednoty filozofické byla na katedře filozofie FF UP ustavena v roce 1992. Jen za posledních deset let, kdy přednášky organizuje Filip Tvrdý, se studentům a dalším posluchačům představilo na přednáškách přes 200 hostů. Další informace jsou k dispozici na webu Jednoty filozofické

Přednášky Jednoty filozofické na FF UP v zimním semestru 2021/2022

22. 9. Ludmila Hamplová (Zdravotnický deník, Praha)
Co nás pandemie naučila o (dez)informacích v medicíně?

29. 9. Mgr. Veronika Krátka Špalková (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
Propaganda minulosti a dezinformace současnosti

6. 10. Mgr. et Mgr. Vanda Maufras Černohorská, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, Praha)
Pod tíhou pandemie: Jak se zkoumají dopady covid-19 na genderové nerovnosti?

13. 10. doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU, Brno):
Ženy v dějinách české filozofie: úvod

20. 10. Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (Filozofická fakulta MU, Brno):
Ženy v dějinách české filozofie: kouzlo romantické naturfilozofie

27. 10. Mgr. Kateřina Lochmanová (Filozofická fakulta OU, Ostrava):
Inercialita: slepá ulička Leibnizovy korespondence s Clarkem

3. 11. doc. PhDr. Mariana Szapuová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
Filozofia a feminizmus, alebo ako môže byť filozofia feministická

10. 11. Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU, Brno)
Bohové, magie a spolupráce

24. 11. Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D. & Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, Praha)
Korespondence českého polyhistora doby pobělohorské, Jana Marka Marciho z Kronlandu (1595–1667)

1. 12. doc. Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)
Co znamená pohladit zvíře?

8. 12. Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Praha)
Hegelova fenomenologie světa

15. 12. Mgr. Barbora Kundračíková, Ph.D. (Muzeum umění Olomouc)
Jak může filozofie obohatit nebo zkomplikovat vztah k současnému umění?

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)