David Broul o Euforce a informování o Evropské unii

David Broul v Bruselu.
Foto: Archiv DB
Saturday 25 June 2022, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Už za pár dní, od 1. července, bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie. Kolem EU ale panuje stále hodně mýtů, polopravd i dezinformací. Abychom se v té mediální smršti neztratili a mohli si na základě ověřených informací udělat vlastní názor, o to se snaží už několik let Euforka. Sdružuje vysokoškolské studenty, kterým není jedno, v jakém světě žijí. Více o této komunitní organizaci s jejím koordinátorem, studentem UP Davidem Broulem.

„Ceníme si toho, že jsme součástí společnosti a kultury, na kterou můžeme a chceme být hrdí. Nebaví nás pasivní, uražená či odstrčená pozice. Máme chuť i energii na to, aby se naše země a naše generace staly sebevědomými hráči na evropském a světovém hřišti. Nevnucujeme názor, přinášíme informaci. A jsme odhodláni komunikovat s lehkostí a úsměvem,“ tak anoncuje sama sebe na svém webu Euforka, jejíž vznik iniciovala v roce 2019 právě UP a k níž se přihlásily na dvě desítky tuzemských vysokých škol. Jejím koordinátorem je doktorand FF UP David Broul.

Kdo dnes tvoří tým Euforky?

Tým vždy tvořili a nadále tvoří vysokoškolské studentky a studenti. V současnosti je nás šest, čtyři jsme z Univerzity Palackého a dvě studentky jsou z Univerzity Hradec Králové.

Z jakých oborů se rekrutujete?

Studentky a studenti se rekrutují převážně z politologických oborů, mezinárodních vztahů a evropských studií, ale měli jsme a máme mezi sebou rovněž kolegyně a kolegy z mediálních studií a žurnalistiky.

Euforku dali před pár lety dohromady lidé z prostředí vysokých škol, kteří chtěli nabídnout veřejnosti ověřené informace o EU a agendě s ní související. Iniciativa vzešla od nás z Olomouce. Změnila se nějak ta náplň?

Pozornost Euforky se přesunula na dění v Evropě jako takové a válka na Ukrajině ukázala výhodu tohoto modelu: v prvních týdnech konfliktu jsme se mohli věnovat dění na Ukrajině, aniž bychom museli měnit tematický záběr projektu. Agenda EU a sdílení ověřených informací ze struktur unie ale i nadále tvoří páteř Euforky.

S jakými nejčastějšími euromýty se potýkáte?

Především se snažíme euromýtům předcházet tím, že informujeme o dění v EU pravdivě a zároveň objektivně, kriticky. Dáváme přednost pozitivním zprávám, kterým se česká mainstreamová média zpravidla nevěnují, a s jejich pomocí se snažíme lidem zprostředkovat pochopení fungování a činnosti unijních institucí. Ale i pozitivní zpráva mívá svou negativní stránku a tu se nepokoušíme zamlčet. Tím se snažíme už předem vyrazit z ruky případným šiřitelům dezinformací jejich zbraň. Ačkoliv momentálně nepoužíváme model přímého vyvracení dezinformací v prostoru, v minulosti takové snahy v určitých vlnách proběhly a na podzim se chystáme toto úsilí opět zvednout a znovu naplno vyvrátit některé z notoricky, ale i méně známých euromýtů, které se tu a tam objeví.

Odkud čerpáte zdroje? Podle jakého klíče vybíráte a sdílíte informace?

Zprávy o dění v EU, o kterém česká mainstreamová média spíše neinformují, nejčastěji čerpáme z newsletterů a oficiálních webových stránek unijních institucí a zastupitelských úřadů. Ale i český mainstream je velmi nápomocný! Zpravidla nám tak nejvíce slouží delší analytické články a komentáře z veřejnoprávních médií nebo zpravodajských serverů, jako např. z Aktuálně.cz, Hospodářských novin nebo Seznam Zpráv. A nemohu pominout zahraniční média, Reuters, BBC, The Guardian… Snažíme se čerpat z více zdrojů, informace ověřujeme. Příspěvky pak volíme podle data zveřejnění – hledáme různá výročí, významné evropské dny, které je vhodné si připomenout; dále podle aktuálnosti tématu – někdy má zkrátka aktuální téma přednost před zajímavým výročím (ale i to se snažíme, pokud možno, v příspěvku vzpomenout). A v neposlední řadě zařazujeme příspěvky i podle chuti autorů – někdy započneme v určitý den v týdnu seriál (zážitky z Erasmu, místa UNESCO), který pak týden, co týden pokračuje, jindy zveřejníme to, s čím zrovna kolegyně nebo kolega přijde a je to zajímavé, vztahuje se to k Evropě.

Jaké informace je podle vás v současnosti aktuální sdílet?

Jednoznačně cokoliv na podporu Ukrajiny, aby zájem o ní neupadl, a zprávy o českém předsednictví v Radě EU, protože se jedná o nejvýznamnější událost pro Česko v rámci EU v této dekádě.

Jaká témata vás zajímají?

Především témata, která aktuálně rezonují na úrovni EU: Ukrajina, české předsednictví v Radě EU, ochrana životního prostředí, diverzifikace energetických zdrojů, ale i evropská kultura a dobré příklady přeshraniční spolupráce evropských států. Pěkná témata nabízejí úspěchy Čechů v evropském prostoru, ty sdílíme obzvlášť rádi.

Chystáte nějaké novinky?

Ano, chystáme se rozšířit audiovizuální obsah, takže naši věrní – a budoucí věrní – fanoušci se mohou těšit na více videí, a to už tyto prázdniny. Nechceme zatím více prozrazovat, ale zaměříme se jak na cestování po Evropě, tak na předsednictví. Spolu s tím chceme rozšířit paletu originálních rozhovorů na témata spjatá s Evropou, se kterými jsme začali na jaře. A na podzim nás čeká velká akce spjatá právě s uváděním euromýtů na pravou míru, na jejíž přípravě spolupracuje několik vysokých škol včetně Univerzity Palackého. Určitě je na co se těšit.

Více o Euforce: web, FB, Instagram, YouTube

Podzimní akce, na níž se bude podílet i UP a zástupci Euforky, se uskuteční díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství a vzdělávání.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)