Děkan Josef Zadražil předal jmenovací dekrety novým docentům

Děkan Josef Zadražil a proděkan Petr Kaňovský (na skupinových fotografiích oba vpravo) s novými docenty.
Fotogalerie: Martin Višňa
Thursday 17 December 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

Protože opatření související s epidemií koronaviru nedovolila v listopadu uskutečnit tradiční slavnostní předání jmenovacích dekretů novým docentům Univerzity Palackého, s úspěšnými habilitanty z lékařské fakulty se v předvánočním čase setkal děkan Josef Zadražil a společně s proděkanem Petrem Kaňovským jim popřál mnoho úspěchů do další práce.

„Jsme na vás velmi pyšní. Vaší práce si velice vážíme, je velkým přínosem pro naši fakultu, Fakultní nemocnici Olomouc a další nemocnice, ve kterých pracujete. Zároveň jde ale i o velký závazek, protože vás jako docenty čeká řada nových povinností, budete například členy různých komisí nebo oborových rad, vaše odpovědnost bude větší, než byla doposud. Do budoucna vám přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů jak v profesním, tak osobním životě a gratuluji vám,“ popřál docentům děkan Josef Zadražil.

Setkání v jeho pracovně se, v rouškách a ve dvou skupinách s ohledem na aktuální protiepidemická opatření, zúčastnilo a svůj jmenovací dekret převzalo osm z deseti docentů, kteří úspěšně završili svá habilitační řízení na Lékařské fakultě UP v letošním roce, případně v závěru roku loňského.  

Jmenováni docentem v této době byli:

Vladan Bernard

odborný asistent Biofyzikálního ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

obor: Lékařská biofyzika

habilitační práce: Bezkontaktní infračervená termografie a její medicínské aplikace

Tatiana Burjanivová

odborná asistentka Ústavu molekulovej biológie JLF UK v Martine

obor: Lékařská biologie

habilitační práce: Molekulárno-genetické aspekty vybraných onkologických ochorení

Milan Halenka

lékař, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická LF UP a FNOL

obor: Vnitřní nemoci

habilitační práce: Atlas ultrasonografie štítné žlázy

Ondřej Holý

odborný asistent Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP

obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

habilitační práce: Molekulární epidemiologie kmenů Cronobacter spp. izolovaných z klinického materiálu

Dušan Klos

lékař, přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL

obor: Chirurgie

habilitační práce: Význam cytoredukční chirurgie a hypertermické intraperitoneální chirurgie v multimodální léčbě nádorů peritoneálního povrchu

Petr Konečný

přednosta Ústavu klinické rehabilitace FZV UP, primář Centra léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Prostějov

obor: Neurologie

habilitační práce: Elektrostimulace nadjazylkových svalů u poruch polykání po cévní mozkové příhodě

Jana Petřková

odborná asistentka, lékařka I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FNOL

obor: Vnitřní nemoci

habilitační práce: Onemocnění srdce a cév – příspěvek genetiky k poznání mechanismů, rozvoji diagnostiky a léčby

Richard Pink

odborný asistent, zástupce přednosty pro léčebnou péči Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL

obor: Stomatologie

habilitační práce: Rekonstrukční výkony v maxilofaciální onkochirurgii. Indikace a význam

Vladislav Raclavský

odborný asistent, lékař Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL

obor: Lékařská mikrobiologie

habilitační práce: McRAPD v typizaci mikroorganismů

Zdeněk Řehák

primář Oddělení nukleární medicíny, PET centrum, Masarykův onkologický ústav v Brně

obor: Nukleární medicína

habilitační práce: Využití 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s revmatickou polymyalgií a obrovskobuněčnou arteritidou

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)