Děkan lékařské fakulty ocenil špičkové práce akademiků a studentů

Jednu z Cen děkana si odnesl také přednosta Oční kliniky Jiří Řehák.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Friday 7 April 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Celkem 33 publikačních výstupů z pracovišť lékařské fakulty dosáhlo na Ceny děkana za rok 2016. Obdrželo je 13 vědeckých pracovníků a 17 studentů pregraduálních a doktorských studijních programů napříč vědními disciplínami. Diplomy a finanční odměny ve výši více než tři čtvrtě milionu korun předal letošním laureátům děkan Milan Kolář na zasedání fakultní Vědecké rady. 

Letošní oceněné publikace dokládají podle děkana rostoucí kvalitu vědecko-výzkumné činnosti fakultních pracovišť. „Rád bych vám poděkoval za vynikající práci ve prospěch lékařské fakulty. I díky vám je její vědecko-výzkumný výkon nadále velmi kvalitní,“ zdůraznil děkan Milan Kolář, který kromě diplomů rozdal také finanční odměny. V kategoriích pro hodnocení významných publikací, monografií a patentů obdrželi autoři 40 tisíc korun, publikace s významným citačním ohlasem byla odměněna 30 tisíci a studentské práce byly spojeny s mimořádným stipendiem ve výši 10 tisíc korun. 

Ceny pouze pro excelentní práce 

Výběr původních vědeckých prací se přitom letos řídil zpřísněnými pravidly. Ještě loni byly hodnoceny současně práce v prvním i čtvrtém decilu, tedy práce publikované v časopisech, které jsou podle oborových databází Web of Science řazeny mezi prvních deset, resp. dvacet pět procent časopisů s nejvyšším impakt faktorem. Letos fakulta zavedla přísnější kritéria.  

„Minulý rok ukázal, že fakulta produkuje poměrně značné množství kvalitních prací a cen je opravdu velké množství. Pro rok 2016 jsme se proto rozhodli, že oceníme práce jen v prvním decilu, protože má být oceněna skutečná excelence, tedy skvělá publikace, která vyjde nejrenomovanějším časopisu,“ zdůraznil proděkan pro vědu a výzkum Tomáš Papajík. 

Těžký vodík, ultrasonografie i léčba sítnice 

Ceny za původní přehledovou vědeckou práci převzalo osm vědeckých pracovníků z ústavů molekulární a translační medicíny, biologie, farmakologie, lékařské chemie a biochemie, z Urologické kliniky a Kliniky zubního lékařství. Byla mezi nimi také Kristýna Bürglová z ÚMTM, která získala hned dvě ocenění - za práci základního výzkumu publikovanou v časopise Organic Letters a za patentovanou metodiku pro organickou syntézu. „V práci ukazujeme deaminaci aromatických anilinů, která se dá prakticky aplikovat jako metoda deuterace, tedy zavádění těžkého vodíku do organických sloučenin. S tím souvisí i druhá práce – patentovali jsme novou metodiku, která může dál sloužit v organických syntézách. Je to další krok dopředu, malý dílek v mozaice, na který může navázat někdo další,“ objasnila Kristýna Bürglová. 

Letošními laureáty se stali také autoři dalších oceněných patentů Robert Bajgar a Hana Kolářová, vědečtí pracovníci Ústavu lékařské biofyziky. V kategorii významných monografií si Cenu děkana odnesli Jiří Šedý z Ústavu normální anatomie za Kompendium stomatologie II a odborníci z III. interní kliniky Zdeněk Fryšák a Milan Halenka za Atlas ultrasonografie štítné žlázy, jehož rozšířená verze se v současné době připravuje k vydání v USA. „Na rozdíl od podobných publikací ve světě v ní převažují vybrané a popsané ultrasonografické obrazy, které doktor Halenka sbíral zhruba 25 let na vynikajících ultrasonografických přístrojích a které se podařilo archivovat. Atlas je zajímavý tím, že obsahuje nepopsané obrázky a zároveň i jejich protiobraz s vyznačením patologie. Spolu s návodným textem tak vysvětlují, na co je třeba se při prohlížení zaměřit,“ vysvětlil Zdeněk Fryšák.

Ocenění za vědeckou publikaci s významným počtem citací obdržel přednosta Oční kliniky Jiří Řehák. Jeho publikace, uveřejněná v časopise Current Eye Research s impakt faktorem 1, 519, si na své konto připsala 147 citací. „Práce se týká léčby sítnicových žilních uzávěrů a spolupracoval jsem na ní se svým někdejším žákem Matúšem Rehakem z Lipska. Z výzkumu léčby tohoto onemocnění vzešla řada publikací, z nichž je právě tato ve světě velmi ceněná,“ uvedl Jiří Řehák. 

Ceny děkana si odneslo také 17 autorů z řad studentů pregraduálního a zejména doktorského studia. Nejlépe si přitom vedly vědecké naděje Ústavu lékařské biofyziky, Ústavu molekulární a translační medicíny a Ústavu farmakologie. 

Ceny děkana spojené s finanční odměnou jsou udělovány každoročně ve snaze podpořit prestiž vědecké práce. Loni fakulta rozdala téměř 700 tisíc korun devatenácti vědeckým pracovníkům a deseti studentům.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)