Děkan pedagogické fakulty mění složení proděkanského týmu

Z prvního jednání senátu pedagogické fakulty v tomto akademickém roce.
Foto: Milada Hronová
Wednesday 5 October 2016, 7:32 – Text: Milada Hronová

Nejužší grémium děkana pedagogické fakulty Čestmíra Serafína bude pracovat v obměněné podobě. Proděkankou pro celoživotní vzdělávání se stala Alena Opletalová z Ústavu pedagogiky a sociálních studií. Nahradí Hanu Marešovou, dosavadní proděkanku pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání.

Akademický senát pedagogické fakulty vzal na vědomí návrh děkana Čestmíra Serafína, kterým z pozice proděkanky pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání odvolal Hanu Marešovou. Senát byl zároveň informován o tom, že úsek povede v obměněné podobě Alena Opletalová, členka Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

„Spolupráce fakulty s regionem nabývá jak na obsahu, tak na rozsahu a docentka Hana Marešová s ní má velké zkušenosti. I proto jsem se rozhodl, že bude pro fakultu přínosem, když se této oblasti, která v sobě zahrnuje projektovou činnost i péči o získané kontakty, bude Hana Marešová moci více věnovat. Obměněný proděkanský úsek, dnes charakteristický především celoživotním vzděláváním, dále povede Alena Opletalová,“ řekl Čestmír Serafín, děkan fakulty. Alena Opletalová má podle něj se sférou celoživotního vzdělávání rozsáhlé zkušenosti a je tak pro fakultu zárukou, že příslušný proděkanský úsek povede dobře.

Ještě před tím, než Hana Marešová pozici koordinátora regionálních aktivit přijala, shrnula před senátory výsledky dosavadní činnosti: „Pracoviště Centra celoživotního vzdělávání má vyrovnanou finanční bilanci. V roce 2006, kdy jsem jej převzala, obsloužilo 4689 účastníků, za dobu mého působení pečovalo o 11 279 účastníků a fakultě přineslo desítky milionů korun. Dnes má centrum navíc tři pracovníky a společnými silami se nám podařilo získat i mezinárodní certifikát systému managementu kvality řízení ISO 9001. Troufám si říci, že Centrum celoživotních aktivit má velmi dobře nastartováno k dalšímu rozvoji.   

Během víc než tříhodinového jednání se Akademický senát pedagogické fakulty věnoval také možným návrhům změn ve Volebním a jednacím řádu Akademického senátu pedagogické fakulty i variantám tzv. FRUP, vnitřní univerzitní soutěži určené podpoře projektů v rámci institucionálního plánu UP na úrovni pedagogické fakulty.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)