Děkan právnické fakulty udělil dvě čestná uznání za vzdělávací činnost

Renáta Šínová (vlevo) a Filip Ščerba (vpravo) s děkanem v jeho pracovně.
Foto: Eva Hrudníková
Friday 14 January 2022, 8:30 – Text: Eva Hrudníková

Děkan právnické fakulty Václav Stehlík udělil za rok 2021 hned dvě čestná uznání za vzdělávací činnost. Pro ocenění si přišli Renáta Šínová z katedry soukromého práva a civilního procesu a Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva. O laureátech děkan rozhodl na základě doporučení hodnotící komise tvořené členy akademické obce. Ta vybírala z pětice nominovaných.

Předání ocenění se uskutečnilo v příjemné atmosféře v pracovně děkana. „Rozhodl jsem se tentokrát udělit ceny dvě. Oba jste nominacím vévodili, návrhy byly velmi dobře zdůvodněny. Protože se však obsahově lišily, nešlo a ani jsem je nechtěl srovnávat, velmi rád předávám diplomy dva. Děkuji vám za vaši práci, za vše, co je s vaší pedagogickou činností spojeno,“ pogratuloval oběma děkan Václav Stehlík.

Vyznamenané akademiky navrhli studenti. U Renáty Šínové, odbornice na civilní proces a v současnosti proděkanky pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost, vyzdvihli mimo jiné rychlost a ochotu reagovat na jejich dotazy a prosby. „Oceňuji, že jsi studentům k dispozici téměř kdykoli. Jak jsem zjistil, doslova sedm dní v týdnu a čtyřiadvacet hodin denně. Studenti si váží tvého vstřícného přístupu. O tvých pedagogických kvalitách svědčí i fakt, že ti cenu po roce předávám znovu,“ řekl děkan.

Na práci Filipa Ščerby pochválil zase praktičnost jeho výuky. „Studenti si váží, že výklad prokládáš praktickými a zajímavými příklady, učivo si tak lépe pamatují. Umíš je navést ke správnému řešení, a navíc ti nechybí humor. Z nominací, a se tvým jménem byly odevzdány ke mně na stůl dvě, je také patrné, že ke studentům přistupuješ s respektem,“ shrnul Václav Stehlík s tím, že velmi pozitivně byl v loňském roce hodnocen i přístup celé katedry trestního práva k online výuce a zkoušení.

Oba laureáti se shodli, že si čestného uznání velmi váží. „Je to pro mě především velké a po všech stránkách příjemné překvapení. Mám za to, že spíše než popisovat, co to pro mě znamená, protože to se fakticky ani popsat nedá, je na místě za tuto obrovskou pochvalu, které se mi z řad studentů dostalo, poděkovat. Velmi si toho vážím,“ reagovala Renáta Šínová.

Na její slova navázal kolega Filip Ščerba. „Je to pro mě pocta. Na fakultě učím už přes dvacet let, takže jsem rád, že snad ne úplně špatně. Vím, že jsem vnímán jako velmi náročný pedagog, což je pravda, a vždycky jsem tvrdil, že náročný může být jen učitel, který učí kvalitně a výuku neodbývá. Tak jsem rád, že snad je ta má náročnost legitimní.“ Vedoucí katedry trestního práva navíc cenu vnímá i jako pochvalu pro celou katedru trestního práva za servis, který studentům poskytují.

Na čestné uznání za rok 2021 byly nominovány vedle oceněných další tři osobnosti – Pavel Petr z katedry soukromého práva a civilního procesu a dva členové katedry klinického a dovednostního právního vzdělávání – Martina Grochová a Daniel Pospíšil. Nominace na přelomu roku posuzovala speciálně sestavená pětičlenná komise, složená ze dvou proděkanů a tří studentů.

Čestné uznání za vzdělávací činnost je na právnické fakultě novinkou, poprvé jej děkan udělil vloni. Jeho statut upravuje vnitřní norma. Cílem ocenění je podpořit zvyšování kvality poskytované vzdělávací činnosti a zvýšení povědomí akademické obce celé univerzity o vynikajících počinech na poli odborného vzdělávání v právní oblasti.

Čestné uznání děkana PF UP za vzdělávací činnost

za rok 2021
Filip Ščerba, katedra trestního práva
Renáta Šínová, katedra soukromého práva a civilního procesu

za rok 2020
Renáta Šínová, katedra soukromého práva a civilního procesu

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)