Děkan Šafář představil návod pro prevenci nevhodného chování

Foto: Martin Višňa
Tuesday 13 September 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

Pro Fakultu tělesné kultury UP je klíčovou hodnotou bezpečné a přátelské prostředí s jasně nastavenými hranicemi, vzájemný respekt, ohleduplnost a úcta. Tato slova uvozují nově připravovaný materiál týkající se prevence nevhodného chování na fakultě, se kterým děkan Michal Šafář seznámil členy Akademického senátu FTK UP. Na prvním zasedání v novém akademickém roce se kromě tohoto probíraly i uvažované změny ve sportu na univerzitě.

Představeným návodem, který bude základním kamenem prevence nevhodného chování a zejména sexuálního obtěžování na fakultě, vedení FTK navazuje na dřívější diskuze na univerzitě. „Po konzultacích s kolegy psychology a především Danou Štěrbovou a s inspirací, jak to mají upraveno jinde, jsme připravili jasný a jednoduchý dokument, který říká, co má člověk dělat v případě, že je obtěžován anebo z obtěžování obviněn. Tento materiál rozešleme všem studentům a zaměstnancům a bude i transparentně umístěn na webu fakulty,“ uvedl děkan Michal Šafář.

Dokument stručně vysvětluje, co je to sexuální obtěžování, a uvádí kontakty zejména na Psychologickou poradnu FTK UP, na kterou se mohou studenti či zaměstnanci, kteří se stali objektem takového chování nebo je proti nim vzneseno obvinění z obtěžování, obrátit. V poradně je možné kontaktovat Danu Štěrbovou, Janu Harvanovou, Hanu Pernicovou, Michala Šafáře nebo Michala Vičara.

Vedle představení tohoto důležitého materiálu byly zásadním tématem zasedání AS FTK UP uvažované změny v organizaci a řízení sportu na Univerzitě Palackého. Kromě senátorů se do diskuze k návrhu, který děkan Michal Šafář prezentoval, zapojili i zástupci pracovišť a organizací, kterých se tyto změny mohou dotknout, mimo jiné ředitel Akademik sport centra UP Jiří Vaculík nebo prezident SK UP Petr Reich. Hovořilo se o budoucí úloze a zařazení Akademik sport centra UP, akademické reprezentaci, univerzitních ligách, rekonstrukci Sportovní haly UP či o centralizaci správy univerzitních sportovišť. Možnými změnami ve sportu na univerzitě se bude brzy zabývat i Akademický senát UP a budou tématem i řady dalších upřesňujících jednání.

Senátoři na svém prvním zasedání v novém akademickém roce schválili také novelu Volebního řádu AS FTK UP, která umožňuje budoucí konání voleb do senátu v elektronické formě. Zajímali se i o připravenost fakulty na zimní období v souvislosti s rostoucími cenami energií. Děkan Michal Šafář přítomné ubezpečil, že vedení fakulty již má přichystány některé krizové kroky, jako například pozdější začátek výuky letního semestru. Jak ale zároveň připomněl, univerzita má do konce tohoto roku ceny za energie fixovány a o cenách na příští rok se bude teprve vyjednávat.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)