Děkan teologické fakulty Vít Hušek složil inaugurační slib

Inaugurace děkana CMTF UP Víta Huška.
Foto: Vojtěch Duda
Tuesday 18 October 2022, 16:20 – Text: Martin Višňa

V olomouckém Arcibiskupském paláci byl do funkce děkana Cyrilometodějské teologické fakulty UP slavnostně uveden Vít Hušek, jako sedmá osobnost v novodobé historii fakulty. Děkanskou insignii převzal z rukou rektora Martina Procházky a předsedy Akademického senátu CMTF UP Jaroslava France. Dosavadní děkan Peter Tavel obdržel stříbrnou medaili UP Pro merito za přínos pro rozvoj fakulty.

„Ze srdce bych chtěl poděkovat odstupujícímu děkanovi Peteru Tavelovi, který CMTF UP vedl posledních osm let. Za tu dobu se mu podařilo aktivity fakulty zviditelnit v akademickém prostředí nejen u nás, ale i v zahraničí. Fakulta také navázala důležité kontakty na mezinárodním poli a vychovala řadu osobností, které dokazují, že jejich práce je pro společnost a dnešní velmi složitý svět důležitá a potřebná,“ uvedl při předávání medaile rektor Martin Procházka.

Peter Tavel na slova chvály zareagoval, že přece za všechno může Bůh a absolventi jako sv. Jan Sarkander a další kněží, kteří za fakultu orodují. Poděkování ale adresoval i arcibiskupovi Janu Graubnerovi a jeho nástupci Josefu Nuzíkovi, rektorátu, svým proděkanům i celé akademické obci fakulty.

„Prožili jsme úrodné roky, které začaly už za děkanky Ivany Vlkové, a jsem si jistý, že budou pokračovat. Vítku, přeji ti, abys ve svém období zažil konec války na Ukrajině i na univerzitě. A abys zůstal takový, jaký jsi,“ obrátil se Peter Tavel na svého nástupce ve funkci, když skládal děkanský řetěz k rukám předsedy senátu Jaroslava France. Ten vzápětí připomněl průběh jarní volby nového děkana a mohlo dojít k samotnému slavnostnímu dekorování Víta Huška a složení inauguračního slibu.

Ve svém projevu Vít Hušek poděkoval za důvěru, kterou mu fakultní senátoři při volbě a také rektor při jmenování vyjádřili, a ujistil přítomné, že všechno, co před volbou slíbil, stále platí. Poděkoval také za to, že může navázat na práci svých předchůdců Ivany Vlkové a Petera Tavela, v jejichž týmech působil po tři funkční období jako proděkan pro vědu a výzkum.

„Pamětníci inaugurací si možná vzpomenou na řeč Ivany Vlkové před dvanácti lety, kdy tu zmiňovala úvodní slova knihy Kazatel ‚Marnost nad marnost!‘ a poukázala na to, že odkazují nejen k marnosti veškerého našeho snažení, ale že jsou zároveň i výzvou k tomu, abychom byli stále ochotni znovu začínat ve věcech, které se nepovedou napoprvé. Jsem rád, že se takto mohu přihlásit k odkazu předchozích děkanů. Budu naplno pracovat pro to, abych naplnil svoje plány, jak jsem je před volbou představil, ale také chci být připraven reagovat na nečekané výzvy, které jejich naplnění mohou komplikovat. Profesor Tavel zmínil hojné roky. Z Bible víme, co po nich přichází. Doufejme tedy, že to nebyla nějaká temná vize nebo proroctví,“ pronesl před přítomnými ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce Vít Hušek.

Vedení CMTF UP se ujal 14. září, v čele fakulty by měl stát do 13. září 2026, a to jako v pořadí sedmý děkan od obnovení fakulty v roce 1990.

Domovskými pracovišti Víta Huška jsou katedra filozofie a patrologie a Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP. Je absolventem CMTF UP a Filozofické fakulty UP, zahraniční zkušenosti získal během stáží na Institut Catholique de Paris a Katholische Universität Eichstätt. V roce 2017 byl jmenován docentem v oboru Teologie. Ve své odborné práci se věnuje raně křesťanské literatuře a dějinám křesťanského myšlení. Je mimo jiné členem Vědecké rady Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a několika oborových rad na CMTF UP a Husitské teologické fakultě UK.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)