Deset výletů do míst na Olomoucku, která možná ještě neznáte

Ilustrační foto: Martin Višňa
Friday 26 March 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Po třech týdnech, kdy byl volnočasový pohyb omezen pouze na území obce, je aktuálně možné za pobytem a sportem v přírodě vyrazit v hranicích okresu. V případě Olomouce to znamená mimo jiné, že obyvatelé hanácké metropole zase oficiálně mohou k jezeru Poděbrady anebo třeba k Bouzovu. Pokud byste ale raději podnikli výlet na nějaké klidnější místo v okrese, jako inspirace vám mohou posloužit následující řádky. 

Vybrali jsme deset míst, která olomoucký okres nabízí a která ovšem nepatří úplně k těm nejnavštěvovanějším, v některých případech se dá dokonce říci, že jde o lokality spíše neznámé. Ke všem jsme pro inspiraci navrhli i okružní trasy, tipy jsou tedy vhodné i pro výlety autem. Nutno přitom podotknout, že jsme víceméně volili lokality spíše dále od Olomouce, většinou až u samotných hranic okresu, tipy na procházky „na dohled Trojice“ jsme totiž přinesli již vloni v létě zde. A teď již pojďme na cestu olomouckým okresem.

V kopcích nad Šternberkem

trasa: cca 10 km / mapa

Začneme na severu, v kopcích nad Šternberkem, které můžeme vidět i z některých vyvýšených míst v Olomouci. Tentokrát si ovšem budeme moci užít výhledu v opačném směru. Stačí vystoupat k Chabičovu a kousek od této vesničky, pod vrcholem Dubové hory, se nabízí výhled na Šternberk a dál, ve zdejším altánu je možné si po výstupu chvíli odpočinout. Modrá značka pak po kopcích dovede k Josefčině studánce nebo mnoha pověstmi opředenému Oltářnímu kamenu, který prý byl kultovním místem už dávných Keltů. 

Kočičí a Křížový vrch

trasa: cca 5,5 km / mapa 

Vyjedeme-li po známé Ecce homo ještě více na sever, nabízí se jako další příjemný vycházkový tip okruh po naučné stezce Křížový a Kočičí vrch v Moravském Berouně. Z části Ondrášov, kde se stáčí známá minerálka, se trasa tu více, tu méně drží železniční trati a řeky Bystřice, nechybějí menší skály a rybníčky, a když se trasa začne stáčet k městu, dojde i na převýšení. Samotný Křížový vrch je pak zajímavou lokalitou, kde kdysi stával berounský hrad, nyní na vrcholu stojí kaple, k níž vede křížová cesta a okolí je parkově upraveno. Za podívání určitě stojí i střed města.  

Lávový suk na Červené hoře

trasa: cca 7 km / mapa

U Moravského Berouna zůstaneme i s dalším tipem. Blízko se totiž zvedá Červená hora, vyhaslá sopka a jeden z nejvyšších vrchů Nízkého Jeseníku. Vrchol hory i památná Zlatá lípa, jejíž kmen měl zachránit život slavnému generálu Laudonovi, ovšem již leží v Moravskoslezském kraji, musíme se tedy spokojit s partiemi o něco nižšími. Ze Staré Libavé je po cestách mezi pastvinami dobře přístupný bývalý čedičový lom a přímo v jeho středu nepřehlédnutelný a krásný doklad sopečného původu oblasti – lávový suk. Za pozornost nicméně stojí i stará vesnická zástavba v Libavé a výhledy po cestě. Jen je třeba myslet na to, že hned za hranou lomu už je nejen jiný okres, ale i kraj...

Čertovy kazatelny

trasa: cca 10,5 km / mapa

O Oderských vrších je známo především to, že jejich velkou část zabírá vojenský prostor a že na jeho území je po turistické značce o víkendech přístupný pramen Odry. Civilní část vrchů je ovšem jako stvořená pro dlouhé procházky či vyjížďky na kole. Zavítat tu můžete třeba ke skalám zvaným jako Čertovy kazatelny, v Malinovém žlebu, kterým vede pod kazatelny cesta, pak narazíte na několik vstupů do opuštěných štol po těžbě břidlice. Jen pozor, osada Peklo na trase patří k Lipníku nad Bečvou, s trochou šikovnosti se ale jistě dají tamní domy – pro dodržení litery vládního opatření – mimo cesty obejít. 

Z lomů do Olší

trasa: cca 14 km / mapa

V lomech u Grygova bývá na začátku jara velmi živo, rozkvétají tu totiž tisíce konikleců. O tu krásu by byla samozřejmě škoda se ošidit, zároveň ale si můžete procházku protáhnout až k Majetínu, jehož blízkým okolím provádí naučná stezka. Ta zavede mimo jiné do lesíka Olší, kde měl kdysi dávno kázat sám sv. Metoděj a kde k 1000. výročí jeho úmrtí byla vystavěna nad pramenem léčivé vody poutní kaplička. Pravda, stojí trochu nakřivo, ale je to příjemné místo k zastavení a voda je osvěžující.

Tučapská skalka a kaplička na Svárově

trasa: cca 8,5 km / mapa

Nepřehlédnutelnou dominantou nejjižnější části olomouckého okresu je monumentální chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Jemu na dohled se dá vyrazit na procházku například po břehu řeky Moravy, dva nenápadné, ale pěkné cíle se nabízejí také v polích směrem k říčce Blatě. Několik kilometrů jejího toku tvoří hranici mezi olomouckým a prostějovským okresem, právě mezi Dubem a Hrdibořicemi ale administrativní předěl uskakuje z vody na jinak olomoucký břeh a rozděluje samotu Svárov, která čítá dva domy a na olomoucké straně ještě kapličku, prostou drobnou stavbu, jejíž interiér zdobí malba s motivem dubského chrámu. Od kapličky lze pak polňačkami dojít k chráněné Tučapské skalce, ostrůvku stepní vegetace mezi hanáckými lány. 

Keltská svatyně, nebo švédské valy?

trasa: cca 10,5 km / mapa

Nad Ludéřovem, který je poslední vesnicí olomouckého okresu na silnici mířící ke Konici, se nachází lokalita, o které jedni tvrdí, že jde o dávnou keltskou svatyni, druzí zastávají názor, že je to spíše švédské polní opevnění ze třicetileté války, a třetí připouští obojí. Ať už se přikloníte k jakékoliv straně, u valů neunikne vaší pozornosti menhir vztyčený zastánci keltského původu místa anebo památník Svatopluka Čecha a přímo v obci pak barokní sýpka, pozůstatek dřívější tvrze. K Ludéřovu se lze projít lesem od zámku v Náměšti na Hané, pokračovat je pak možné podél zahrádek do Drahanovic, kterým vévodí bílá Černá věž, také součást někdejší tvrze. A zpět k náměšťskému zámku je to přes pole už jen kousek. 

Svaté vody u Choliny

trasa: cca 7,5 km / mapa

Léčivou vodu nemají jen ve výše zmíněném Majetíně, ale také třeba v Cholině, která se může pochlubit hned dvěma místy zvanými jako Svatá voda. Nejprve toto pojmenování nesl již zaniklý pramen při lesní cestě z Choliny do Bílska, dodnes v tom místě stojí kaplička a někdejší studánku připomínají lidové pověsti. Když pak projdete Loučkou nese primát první obce, kde odhalili sochu T. G. Masaryka, a zamíříte podél vrchu Rampachu zpět k Cholině, dojdete k druhé, nedávno pěkně obnovené Svaté vodě – a tady se už můžete i napít. Na kraji lesa pak stojí kaple Panny Marie Lurdské, u níž se zastavovali poutníci, a při klesání k cholinskému chrámu se otevře výhled na kus Hané mezi Litovlí a Olomoucí lemovaný vrcholky Nízkého Jeseníku. 

Bouzov z odstupu

trasa: cca 9,5 km / mapa

Bouzov, nejzápadnější výspu olomouckého okresu, v našich tipech nevynecháme. Samozřejmě prohlídka sídla pohádkových princezen není a nebude ještě nějakou dobu možná, ale nic nebrání tomu, se okolím oblíbeného hradu projít a podívat se na něj z odstupu. Pěkný výhled nabízí kopec Placvara zvedající se nad Bezděkovem, stačí vyjít jen kousek nad poslední domy (ostatně vrchol už spadá do okresu Šumperk). Když se navíc vydáte na cestu z parkoviště u hradu, projdete nejen historickým středem městečka, ale také příjemnou vesničkou Doly v podhradí v údolí řeky Třebůvky, zpět k hradu pak můžete vystoupat lesy za Kozovem. 

Výhled od Měníku

trasa: cca 9 km / mapa

Pokud se pro svůj výlet inspirujete v našem posledním tipu, užijete si pro změnu pěkný výhled na Mohelnicko, a sice od cyrilometodějské kapličky stojící nad Měníkem, vesničkou na klikatící se staré silnici z Litovle do Loštic. Na navržené trase si ale budete moci prohlédnout i některá zákoutí a stavby (či jejich torza) někdejšího lichtenštejnského krajinářského parku při zámku Nové Zámky, do jehož tváře se mimo jiné nemilosrdně vepsala dálnice. Chráněný a pověstmi opředený vrch Třesín i přesto vedle Mladečských jeskyní láká na zajímavá přírodní zákoutí, vývěry potoka, Čertův most či torzo Rytířské síně, na břehu Moravy se zase můžete zastavit u obelisku zvaného též Komín. A v Řimicích stojí za pozornost nejen pravoslavný chrám sv. Ludmily.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)