Díky evropskému projektu vznikne na UP mezinárodní studijní program

Prorektor pro strategii a vnější vztahy Michal Malacka, Markéta Šemberová, koordinátorka projektu EURIDICE a Aurora Education Developer, a Maxim Tomoszek, proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy PF. Foto: EURIDICE
Friday 12 January 2024, 13:00 – Text: Michal Zych

Mezinárodní vzdělávací programy i kurzy pro akademiky a veřejnost vzniknou díky novému evropskému projektu EURIDICE. Na Vrije Universiteit v Amsterdamu jej zahájili zástupci evropských institucí, společností a univerzit včetně Univerzity Palackého. Projekt, který se zaměřuje na interdisciplinární vzdělávání v oblasti pokročilých digitálních technologií, poběží do prosince 2027.

Kick-off meetingu se zúčastnil prorektor UP pro strategii a vnější vztahy Michal Malacka, Markéta Šemberová, koordinátorka projektu EURIDICE a Aurora Education Developer, a Maxim Tomoszek, proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy Právnické fakulty UP. Právě tato fakulta bude na Univerzitě Palackého zaštiťovat nový joint study programme, který je jedním z výstupů projektu EURIDICE. Tento mezinárodní magisterský program, vedený v angličtině hybridní formou, vybaví studenty digitálními kompetencemi, právními znalostmi i souvisejícími společenskými poznatky.

Univerzita Palackého v projektu úzce spolupracuje s univerzitami v Neapoli a Innsbrucku, jeho součástí jsou ale další vysoké školy, instituce i malé a střední podniky. Studující se tak budou moci zúčastnit také stáží v Nizozemské královské knihovně, výzkumné společnosti Healthink nebo navštívit Icelandic Institute for Intelligent Machines. Jelikož bude samotné studium vedeno hybridně, budou se studenti osobně setkávat během letních škol.

Projekt EURIDICE byl oficiálně zahájen 1. ledna 2024 a poběží do prosince 2027. Z velké části vznikl díky existující spolupráci evropských univerzit v síti Aurora.

„Jednou z hlavních oblastí, na které se Aurora dlouhodobě zaměřuje, je Digitální společnost a globální občanství. V jejím rámci se původně vyvíjel ‚pouze‘ společný vzdělávací modul, postupně však vyplynul návrh na celý magisterský studijní program. Ten je ovšem velmi komplexní a žádá si mnoho inovativních řešení, což s sebou nese i zvýšené náklady. Jako konsorcium Aurora 2030 jsme tedy využili programu Evropské komise Digital Europe, který pomůže projekt EURIDICE financovat a studijní programy připravit a implementovat,“ řekl Michal Malacka.

Dalším výstupem projektu budou kurzy celoživotního vzdělávání pro akademiky i veřejnost, které budou ohodnoceny mikrocertifikáty. Podobně jako u studijních programů budou kombinovat znalosti digitálních technologií s poznatky z oblasti práva, humanitních a společenských věd, obchodu či ekonomie. Cílem je, aby jejich absolventi získali na studovanou problematiku komplexní pohled a porozuměli také širším společenským souvislostem.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)