Díky filozofické fakultě se vybraní žáci a žákyně ocitli v roli historiků a historiček

Fotogalerie: Studenti a studentky KHI FF UP
Thursday 28 March 2024, 11:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Studující katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého opět připravili dějepisný zážitkový workshop. V rámci badatelské výuky se společně s žáky a žákyněmi ZŠ Svatoplukova věnovali životnímu příběhu Macha z Hnojic.

Studující a vyučující katedry historie FF UP navštěvují s výukovými programy vybrané základní školy pravidelně, a to v rámci kurzu Trendy v moderní výuce dějepisu. Před několika dny tým budoucích učitelek a učitelů dějepisu z katedry historie FF UP vymyslel pro žáky a žákyně olomoucké ZŠ Svatoplukova zážitkový workshop, zaměřený na životní příběh Macha z Hnojic, který žil v první třetině 15. století. Několikrát během svého života utíkal před vojáky a z vypalovaných měst zachraňoval své dvě vlastnoručně psané knihy. V rámci workshopu žáci pátrali po jeho osudech, zaznamenávali do mapy jeho putování mezi Prostějovem, Litovlí a Šternberkem a nakonec vytvářeli i jeho profil na sociálních sítích a přemýšleli, proč mu knihy byly tak drahé.

„Neboť jak napsala nedávno zesnulá profesorka Libuše Hrabová, díky jejímuž výzkumu rukopisů osudy Macha známe: ‚Kdo jiný než ten, jemuž je psaní a překládání smyslem života, by na útěku z dobývaného města vzal s sebou knihy‘,“ uvedla Radmila Prchal Pavlíčková z katedry historie FF UP, která uvedenou skupinu studujících katedry historie vede. Podle ní odvedli posluchačky a posluchači učitelství dějepisu skvělou práci, a to jak při přípravě workshopu, tak při realizaci se čtyřmi různými třídami základní školy.

„S kolegyní Michaelou Antonín Malaníkovou nás to s nimi i s žáky vybrané školy moc bavilo. Ráda bych poděkovala i ZŠ Svatoplukova, která nás v rámci projektu Den s knihou pozvala,“ dodala.

Badatelská výuka spočívá mimo jiné v tom, že v centru práce stojí nějaká klíčová badatelská otázka, na kterou žáci hledají prostřednictvím své práce se zdroji odpověď. Zážitkové workshopy jsou tak připraveny jako aktivní práce žáků s historickými prameny a různými typy zdrojů. Přímo a intenzivně jsou tak zapojeni do práce, sami svou vlastní činností získávají nové poznání, pracují vlastně jako historikové a historičky, byť s didaktizovanými, tedy pro práci žáků upravenými, prameny. Kladou si výzkumné otázky, na něž hledají odpovědi prostřednictvím kritické práce s prameny.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)