Do Olomouce se sjeli antropologové z tuzemských i zahraničních pracovišť

Účastníky Antropologických dnů 2017 přivítal v Olomouci děkan FZV Jaroslav Vomáčka.
Foto: Velena Mazochová
Sunday 10 September 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Prezentaci aktuálních poznatků, přístupů a trendů v antropologii měla na programu mezinárodní konference Antropologické dny 2017, které uspořádala Česká společnost antropologická ve spolupráci s fakultou zdravotnických věd a lékařskou fakultou.  V posluchárnách Teoretických ústavů se sešlo na sedm desítek odborníků z Česka, Polska a Slovenska. 

Témata konference, rozčleněné do několika sekcí, pokryla celý komplex antropologických disciplín od biologické, kulturní a sociální antropologie přes kinantropologii, archeologii až po filozofickou a aplikovanou antropologii. Součástí dvoudenního programu byla i studentská sekce, v níž výsledky své vědecké činnosti prezentovali studenti magisterských a doktorských studijních programů. 

„Většina odborných vystoupení byla výzkumného charakteru a představovala dílčí výstupy konkrétních projektů, včetně těch, které se aplikují v praxi, jako například sportovní antropologie. K dalším patřily příspěvky věnované vybraným problémům z hlediska filozoficko-antropologického,“ objasnil předseda organizačního výboru konference a člen Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností FZV Miroslav Kopecký. 

On sám ve své úvodní přednášce seznámil se zkušenostmi z výzkumu obezity dětí v prvních ročnících základních škol v Olomouci, podobného zaměření byly také další dva hlavní příspěvky, které aktuálnímu problému nadváhy věnovali jeho pražští a polští kolegové. „Nebyl to samozřejmě obezitologický kongres, ale faktem zůstává, že čtvrtina příspěvků se týkala právě životního stylu a otázkám obezity u dětí a dospělé populace,“ doplnil Miroslav Kopecký. 

Vedle seznámení s výsledky vědy a výzkumů z jednotlivých oblastí multioborové antropologie nabídla konference podle Miroslava Kopeckého také vítanou příležitost pro prohloubení odborných kontaktů. „Řada pracovišť se věnuje podobným výzkumným problémům. Touto cestou mohou navzájem porovnat své přístupy, ověřit získané poznatky a navázat další spolupráci,“ zdůraznil Miroslav Kopecký. 

V průběhu konference se uskutečnila také Valná hromada České společnosti antropologické (ČSA) při Akademii věd ČR, která se mimo jiné věnovala garanci začlenění Národního komitétu antropologických a etnologických věd do struktury ČSA a přípravám mezinárodního antropologického kongresu, který by se měl konat v roce 2019 v Humpolci při příležitosti 150. výročí narození významného českého antropologa a lékaře Aleše Hrdličky. 

Konference Antropologické dny 2017 byla určena zejména antropologům, lékařům a pracovníkům v nelékařských oborech. Kromě účastníků z fakult Univerzity Palackého přivítala také odborníky z Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity, Masarykovy univerzity, Univerzity Komenského nebo polských univerzit v Kielci a Słupsku.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)