Dotazník pro budoucí zdravotníky uspěl v grantové soutěži Igráček

Jak bylo na praxi? Prostřednictvím dotazníku přiblíží studenti svou zkušenost z praxe ve zdravotnických zařízeních.
Foto: archiv D. Javornické
Tuesday 7 June 2022, 13:00 – Text: David Kresta

Igráček je plastová figurka a ikonická hračka, současně je to však také studentská grantová soutěž pro doktorandy. S výzkumným projektem zaměřeným na proces učení se praxí u budoucích zdravotníků v ní uspěla také Daniela Javornická, odborná asistentka Ústavu porodní asistence Fakulty zdravotnických věd UP. Její tým, složený ze tří studentek doktorského studia na FZV UP (vedle Javornické dále Renáta Váverková a Eva Prušová), se tak měl možnost zapojit do mezinárodního projektu zaměřeného na bezpečnost pacientů skrze zkušenosti studentů na praxi ve zdravotnických zařízeních.

V rámci Igráčka se doktorandi měli možnost ucházet o grant s projekty, které se přímo netýkají jejich dizertace. „Konkurence byla velká, navíc projekt trvá pouze rok, takže je zde značný tlak na to mít výstup v poměrně krátké době. My jsme se ucházeli o projekt, který by na českou akademickou půdu přinesl výzkum probíhající i v jiných evropských zemích. Jeho kořeny jsou v Northumbria University v Newcastlu. Jde přitom o projekt zaměřený na studenty a jejich zkušenosti na praxích,“ popsala Daniela Javornická.

Projekt SLIPPS (Shared LearnIng from Practice to improve Patient Safety) má své počátky v Anglii, poté převzala dotazník s prostorem pro zcela volný text studentů Itálie, Norsko, Finsko a Španělsko. Po vytvoření schválené jazykové mutace je online dotazník od dubna dostupný také pro studenty v České republice, a to pilotně na FZV UP.

Projekt je zaměřený na pacienta skrze studentskou perspektivu. „Student má čerstvý, nezaujatý pohled. To je podle mě stěžejní – srážka s realitou ve zdravotnictví. Student je osobou zvnějšku, ještě má možnost odstupu. Učí se nápodobou, po letech zažívá částečnou rutinu a nemá už patřičný odstup. Díky tomuto dotazníku má možnost provést vnitřní reflexi toho, čeho byl vlastně na praxi svědkem a co mu to dalo. Jestli by se časem v roli plnohodnotného zdravotníka zachoval stejně, nebo jinak,“ přiblížila Daniela Javornická.  

V dotazníku samozřejmě nemají být zaznamenány jen negativní zkušenosti, ale i ty pozitivní, kdy si student řekne: tato situace pro mě byla přínosná a něco jsem si z ní odnesl do budoucna. Pro anglický výraz „learning event“ bylo obtížné najít výstižný ekvivalent v češtině. „Nakonec jsme se shodli na termínu ‚poučná situace‘,“ vysvětlila Daniela Javornická a doplnila, že v rámci Igráčka je cílem kvalitativní analýza prozatím dvou desítek studentských výpovědí. Už na začátku července ji přitom čeká cesta do Newcastlu, kde bude s mentory Northumbria University pracovat na zmíněných analýzách. „Můžeme využít jejich bohatších zkušeností a srovnávat naše a jejich výstupy,“ shrnula.

Více o projektu SLIPPS se dozvíte a zmiňovaný dotazník můžete vyplnit na stránce www.slipps.cz.

Samotný licencovaný projekt má už několik úspěšně publikovaných výstupů a za jeden z nich, pod vedením Alison Steven, získal mezinárodní tým ocenění Veronica Bishop Paper of the Year Award v Journal of Research in Nursing za rok 2020. A právě zakladatelka tohoto inovativního přístupu a projektu Alison Steven společně s Jane Greaves z Northumbria University a proděkankou pro vědu a výzkum a doktorské studium FZV UP Helenou Kisvetrovou mentorují český výzkumný tým pod křídly Igráčka.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)