Druhé nejvyšší hodnocení vědeckých aktivit lékařských fakult patří Olomouci

Ilustrační foto: Gabriela Knýblová
Thursday 25 January 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

V hodnocení vědy a výzkumu patří olomoucká medicína mezi lékařskými fakultami v České republice k nejúspěšnějším. Stejně jako v předchozích letech to potvrdilo hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2016, v němž se umístila na druhém místě hned za 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, která obhájila první příčku. 

V hodnocení, jehož výsledky schválila Vláda ČR na konci prosince loňského roku, získala olomoucká medicína za rok 2016 celkem 32 873 RIV bodů. Díky tomu na pomyslném žebříčku předstihla lékařské fakulty v Brně, Praze, Plzni a Ostravě stejně jako v předchozích třech letech. „Olomoucká fakulta si tak v hodnocení lékařských fakult v České republice stabilně drží druhé místo za 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Všem akademickým pracovníkům fakulty, kteří se podílejí na tomto vynikajícím výsledku, náleží velké poděkování,“ uvedl děkan Milan Kolář. Výborný výsledek je podle něj především odrazem vynikající vědecké úrovně fakulty a kvalitních publikací. 

Lékařská fakulta si vedla nejlépe v nejsledovanější kategorii bodovaných výsledků, kterou představují publikace v časopisech s impakt faktorem (IF). „Jde zejména o ty publikace, kde je zohledňována kvalita periodika, ve kterém je práce zveřejněna. Jsou to především časopisy, které jsou v oborových databázích v prvním decilu, resp. kvartilu podle výše IF, “ upřesnil děkan.

Finance získané na základě hodnocení výsledků výzkumných organizací tvoří podle něj pro fakultu významnou část rozpočtu, která dosahuje více než 22 procent. Současně upřesnil, že metodika dělení financí získaných v této kapitole je na fakultě založena na výkonovém rozdělení celkové částky na jednotlivá pracoviště a vědecké týmy podle RIV bodů v plné výši. „Vědomí, že čím více jsou jednotlivá pracoviště úspěšnější, tím více finančních prostředků budou mít k dispozici pro vlastní rozvoj, je jedním z předpokladů prosperity celé fakulty jako významné vědecko-výzkumné instituce,“ zdůraznil Milan Kolář. 

Hodnocení vědeckých výstupů v ČR provádí Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na základě údajů v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Do něj jsou předávány údaje o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ke kterým jsou přiřazeny body na základě platné metodiky. Podle jejich počtu jsou výzkumným organizacím každoročně přidělovány finanční prostředky na vědu a výzkum. Aktuální výsledky jsou k dispozici ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)