Emeritní přednosta Neurologické kliniky LF Karel Urbánek obdržel zlatou medaili Univerzity Palackého

Jubilantovi Karlu Urbánkovi (uprostřed) jako první blahopřáli ředitel FNOL Roman Havlík (vlevo) a děkan LF Milan Kolář.
Foto: Velena Mazochová
Thursday 5 October 2017, 13:30 – Text: Velena Mazochová

Zlatou medailí Za zásluhy o rozvoj UP – Pro merito ocenila Univerzita Palackého dlouholetý vědecký a pedagogický přínos emeritního přednosty olomoucké Neurologické kliniky Karla Urbánka u příležitosti jeho významného životního jubilea. Ocenění převzal při slavnostním zahájení Přednáškového večera Spolku lékařů v Olomouci.

Zlatou medaili, kterou Karlu Urbánkovi udělil rektor UP Jaroslav Miller na návrh lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc, předali jubilantovi společně děkan Milan Kolář a ředitel FNOL Roman Havlík s přáním pevného zdraví a elánu do dalších let. „Rád bych vám, pane profesore, poděkoval nejen za to, co jste učinil ve prospěch fakultní nemocnice a lékařské fakulty, ale i za to, co činíte a nadále činit budete. Blahopřeji vám a děkuji jménem nás všech a celé řady generací mediků, které jste učil – patřím mezi ně i já a pan ředitel,“ zdůraznil Milan Kolář.

Karel Urbánek působil na Neurologické klinice plných padesát let a od roku 1991 ji vedl.  „Vážím si univerzity a lékařské fakulty, setkával jsem se tady celý život s noblesními lidmi. A proto jsem také neodešel. Kolem roku 1989 se mi nabízelo místo přednosty na jedné z brněnských klinik a já jsem to odmítl. Raději jsem zůstal, byl jsem tady velmi spokojený,“ uvedl Karel Urbánek.

Na olomouckém pracovišti se Karel Urbánek profiloval nejen jako vysoce kvalifikovaný lékař, ale také jako vynikající klinický výzkumník. Věnoval se celému spektru neurologických témat, zejména v oblasti diagnostiky, angiografie či neurologických projevů u systémového lupusu. Během své profesní kariéry působil jako respektovaný pedagog a školitel postgraduálních studentů i jako mentor mladých lékařů. Je autorem či spoluautorem více než stovky původních prací v českých i světových periodicích s citacemi v renomovaných zahraničních učebnicích a monografiích. V současné době stále působí v akademickém týmu kliniky, je členem řady vědeckých a znaleckých komisí a vyhledávaným soudním znalcem.

Slavnostní Přednáškový večer Spolku lékařů Olomouc byl zároveň připomenutím 70. výročí ustavení Neurologické kliniky LF a FNOL. Připravilo jej Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění FNOL ve spolupráci s Neurologickou klinikou.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)