Fakulta tělesné kultury věnovala konferenci dotekům ve sportu

Foto: Martin Višňa
Friday 10 November 2023, 12:40 – Text: Martin Višňa

Které doteky jsou ve vztahu sportovce a trenéra v pořádku a které jsou naopak za hranou? Touto otázkou se zabývali účastníci druhého ročníku konference Sport a sexualita v trenérské praxi, kterou uspořádala Fakulta tělesné kultury UP ve spolupráci s Českou asociací univerzitního sportu.

Cílem konference bylo upozornit na problematiku, která je součástí sportu, ale může narušovat bezpečí tréninkového procesu a ohrožovat sportovce. O své zkušenosti se s osmdesátkou účastníků, mezi nimiž byli studenti, sportovci, trenéři i lidé profesně či zájmově spjatí s tématem akce, podělil z pozice sportovního psychologa děkan FTK UP Michal Šafář nebo Jan Bělka z katedry sportu, který je jako trenér dlouhou dobu spojen s házenkářkami z DHK Zora Olomouc. Vystoupila také předsedkyně Komise pro rovné příležitosti Českého olympijského výboru Ilona Burgrová.

Především však trojice pořadatelů Dana Štěrbová, Zbyněk Svozil a Petr Krol z katedry společenských věd v kinantropologii představila výsledky výzkumu uskutečněného mezi sportovci a trenéry s využitím Dotazníku přístupu k sexualitě ve sportu.

„Trenéři v několika případech dosahují výrazně rizikových hodnot ve smyslu zvýšeného výskytu rizikových doteků v trenérské praxi, považují dotýkání se sportovce, prožívají-li radost a nadšení směrem k trenérovi, za běžnější než samotní sportovci. Ti se naopak v menší statistické míře než trenéři domnívají, že některé doteky trenéra mohou být sportovcem vnímány jako sexuální,“ přiblížila Dana Štěrbová.

Na prezentaci výzkumu a diskuze navázal odpolední workshop zaměřený na praktické zkušenosti sportovců a trenérů. Skupiny účastníků konference během něj zpracovávaly příklady situací a doteků z tréninkového procesu vnímaných jako bezpečné a naopak situace vnímané jako nevhodné a rizikové.

„Ukázalo se, že prakticky téměř každá situace spjatá s dotykem může být vnímána jako riziková, pokud není sportovci dostatečně vysvětlena, že je nezbytná a že dotek je instruktážní nebo například dopomáhající. Nebylo bohužel překvapením, že situace, které byly na závěr prezentovány skupinami, v sobě nesou významné riziko či dokonce realitu sexuálního obtěžování, a to ať již zažité v reálném světě nebo sportovci takto vnímané. Významnou roli zde hraje respektování intimity sportovce,“ dodal Zbyněk Svozil.

Obsáhlému a pro někoho kontroverznímu tématu sexuality ve sportu se odborníci z Fakulty tělesné kultury UP chtějí věnovat i nadále, mimo jiné již nyní přemýšlejí o třetím ročníku konference.

Konference zaujala nejen její účastníky, ale také média. Dana Štěrbová a Petr Krol o problematice doteků ve sportu hovořili mimo jiné ve vysílání ČT Sport, záznam můžete zhlédnout zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)