Fakulta zdravotnických věd nově připraví sestry se specializací na péči v interních oborech

Ilustrační foto: Shutterstock.com
Monday 21 March 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

Ještě do konce března je možné se na Fakultě zdravotnických věd UP přihlásit ke dvouletému studiu zaměřenému na ošetřovatelskou péči v interních oborech. Tento směr je jedním ze dvou, které nabízí nový navazující magisterský studijní program Specializace v ošetřovatelství. Do prezenční i kombinované formy studia bude přijato po patnácti lidech.

„Fakulta zdravotnických věd novým studijním programem reaguje na rostoucí poptávku zaměstnavatelů po zdravotnickém personálu a zejména na nedostatek kvalifikovaných všeobecných sester se specializací,“ uvedla garantka programu a pověřená vedoucí Ústavu ošetřovatelství FZV UP Petra Mandysová.

Navazující magisterský program nabízí dvě specializace: Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Absolventy budou všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí podle definice tohoto povolání ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. „Tyto všeobecné sestry bez odborného dohledu a bez indikace poskytují a organizují ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče v oboru specializace,“ dodala garantka.

Aktuálně pro akademický rok 2022/2023 fakulta otevírá zaměření na interní obory. Přihlášky ke studiu je možné podávat do 31. března. Podrobnější informace zájemci najdou v katalogu studijních programů zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)