Filozofie, architektura i cestování. Konference přiblížila výchovu přírodou z různých náhledů

Foto: Martin Višňa
Friday 21 October 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

Dva dny plné inspirativních vystoupení a diskuzí nabídla konference Amaltheia, jejímž hlavním tématem byla příroda a její význam pro výchovu a vzdělávání, ale i pro zdraví člověka. V podzimně vyzdobené Pevnosti poznání ji se záštitou ministerstva školství uspořádala katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury UP.

Připravený program, který zahrnul vedle přednášek i praktické workshopy nebo panelovou diskuzi o cestování, představil téma výchovy přírodou z pohledu mnoha oborů. „Nejedná se totiž výlučně o oblast intencionálního působení usměrňovaného profesionálním pedagogem. Téma se přímo dotýká filozofie a religionistiky, psychologie a různých pedagogických oborů, jako je školní přírodovědné vzdělávání, pedagogika volného času nebo například tzv. lesní pedagogika, také dokonce architektury a péče o krajinu. Domnívám se, že konference zajímavým způsobem tuto mnohostrannost účastníkům přiblížila,“ uvedl odborný garant události Ivo Jirásek.

„Někoho mohly oslovit více filozofické ideje Anny Hogenové, někoho naopak uvolněné intuitivní postřehy Zbigniewa Czendlika či specifikace svébytné filozofie výchovy u zakladatele skautingu a woodcraftu, jak je uhrančivě podal Pavel Hošek. Další mohl ocenit propojení psychologických témat a manažerských zkušeností Mariana Jelínka či poukaz Michala Hrdličky na palčivou ztrátu odolnosti mladých lidí. Těch podnětů je příliš mnoho,“ dodal profesor katedry rekreologie.

Vyzdvihl přitom práci jak programového výboru, který pestrou paletu příspěvků připravil, tak organizačního výboru, který tvořili studenti pořádající katedry. „Zajistili potřebné zázemí od prezence a výzdoby přes občerstvení, až po skvostný páteční večer s hudbou, strukturovanou hrou i noční prohlídkou Olomouce. Studentský duch báječně oživil akademickou noblesu a i díky tomu se ke mně dostaly prozatím jen pochvalné ohlasy,“ pochválil Ivo Jirásek.

K jeho slovům se připojila i doktorandka Kristýna Janečková, která studentský tým vedla. „Vyhráli si s detaily a připravili zábavný program šitý na míru cílové skupině. Jsem za jejich ochotu tvořit a chuť dělat věci jinak a netradičně velmi vděčná,“ řekla na adresu studentů.

„Osobně jsem byla nejvíce nadšená ze synergie, která mezi jednotlivými účastníky panovala. Zdálo se, že úcta k přírodě je hodnota, která všechny spojuje. Myslím, že tato skutečnost dopomáhala vytvářet příjemnou atmosféru konference,“ zhodnotila Kristýna Janečková dvoudenní událost v Pevnosti poznání, které se včetně vystupujících zúčastnilo na 150 lidí z celé České republiky.

Organizátoři připravují ucelený sborník příspěvků z konference, také její videozáznam. Již nyní si zájemci o téma výchovy přírodou mohou projít soubor abstraktů toho, co na konferenci zaznělo. Ke stažení je zde.

Konference Amaltheia o výchově přírodou se uskutečnila pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a za podpory společnosti Colloredo-Mannsfeld a dalších partnerů. Byla zároveň i jednou z akcí, kterými si Fakulta tělesné kultury UP připomněla 30. výročí zahájení činnosti.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)