Geoinformatici zaujali v Berlíně s projektem, jenž využívá satelitní snímky v zemědělství

Autoři úspěšného projektu Tomáš Pour (zleva), Tomáš Pohanka a Antonín Benc.
Foto: Karel Macků
Friday 3 February 2017, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Doktorandi z katedry geoinformatiky přírodovědecké fakulty Antonín Benc, Tomáš Pour a Tomáš Pohanka uspěli v soutěži Farming by Satellite Prize, která se konala v Berlíně. Získali druhé místo za projekt, který umožní pomocí satelitních snímků účinnější a levnější kontrolu zemědělských ploch a na nich pěstovaných plodin. Úspěch v mezinárodním klání zvyšuje šance na uplatnění projektu v praxi, autory již kontaktovali zástupci komerční sféry i státní správy

Mladí geoinformatici našli cestu, jak satelitní snímky, jež zdarma poskytuje Evropská kosmická agentura (ESA), využít pro zemědělství. Právě to je totiž hlavním posláním soutěže.

„Vycházeli jsme z hodnocení zemědělské půdy, které se provádí každý rok ve všech zemích Evropské unie. Na jeho základě může zemědělec požádat o dotaci. Státní správa kontroluje, zda jím dodané informace odpovídají realitě, zatím se ale kontroly provádějí jen namátkově pomocí leteckého snímkování. Naše řešení poskytuje větší objem dat a přináší časovou i finanční úsporu,“ objasnil podstatu projektu jeden z autorů Antonín Benc. Podle něj má z projektu prospěch i samotný pěstitel. Díky satelitním snímkům a jejich analýze na webu online zjistí, pokud nastanou ve vývoji plodin nežádoucí změny.

Soutěž pořádá Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency) a Evropská agentura pro globální navigační systémy (European Global Navigation Satellite Systems Agency) za podpory soukromých firem. Souvisí se snahami ESA využívat účelněji satelitní technologie. 

„Dostat ocenění od těchto subjektů, které jsou pro náš obor velmi důležité, je velmi hodnotné. Už jen dostat se mezi finalisty byl úspěch. Navíc jsme na místě zjistili, že ostatní zúčastněné týmy byly ze zemědělských univerzit. Potěšilo nás tedy, že jsme obstáli v prostředí, které nám tematicky není až tak blízké. Byla to vynikající zkušenost,“ prozradil své dojmy další z autorů Tomáš Pour.

Přípravě projektu věnovali studenti zhruba tři měsíce, kdy mimo jiné museli proniknout do problematiky hodnocení vývoje zemědělských plodin i zpracování družicových snímků systému Sentinel. Projekt nejprve spolu s další zhruba stovkou soutěžících online registrovali, komise následně ze 45 přijatých projektů vybrala sedm nejlepších. Jejich autoři pak práci prezentovali v Berlíně, kde byla soutěž součástí programu mezinárodního agroveletrhu Grüne Woche.

„Byla to velmi přínosná zkušenost. Získali jsme důležité kontakty pro budoucí kariérní růst a možná i díky velké medializaci celé soutěže nás oslovili zástupci některých ministerstev a komerční sféry,“ prozradil Tomáš Pohanka.

Soutěž se koná vždy jednou za dva roky, letos se uskutečnil třetí ročník. Olomoucký tým byl jejím historicky prvním účastníkem z České republiky.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)