Geopark ukazuje horniny z Moravy a Slezska

Jeden z exponátů geoparku za přírodovědeckou fakultou.
Foto: Kamil Kropáč
Tuesday 4 October 2016, 11:37 – Text: Martina Šaradínová

Horniny z celé Moravy a Slezska představuje geopark, který odborníci z katedry geologie vybudovali v parku za budovou přírodovědecké fakulty. Nachází se v něm 45 exponátů o celkové hmotnosti zhruba sto tun z 31 lokalit. Nechybí mezi nimi například vzácný travertin z Kokor, supíkovický mramor, granit z Mrákotína nebo pískovec s fosilní stopou Zoophycos. Geopark, který patří v tuzemsku k nejrozsáhlejším, poslouží školám i veřejnosti. Slavnostní otevření se uskuteční 7. října ve 13:00.

Geoparky se na Moravě nacházejí často při jeskyních nebo si je pořizují města a školy. Většinou se ale zaměřují na horniny z okolního regionu. „Náš geopark jako jediný pokrývá oblast celé Moravy a Slezska. Máme zastoupeny rozličné horninové typy z různých geologických jednotek Českého masivu a Západních Karpat, které tvoří geologické podloží Moravy a Slezska. Každý kámen je něčím zajímavý, přihlíželi jsme k velikosti, tvaru a stavbě horniny. Při bedlivém prohlížení některých vzorků je možné objevit i velmi vzácné nerosty,“ prozradil jeden z autorů geoparku Kamil Kropáč z katedry geologie.

Geopark je určen jak pro výuku studentů katedry geologie, tak pro středoškoláky, žáky základních škol i veřejnost. Zájemci si mohou prohlédnout ve čtyřech sekcích horniny vyvřelé, přeměněné, usazené i geologické zajímavosti. Každý vystavený vzorek je opatřen štítkem s nejzákladnějšími údaji, více informací se návštěvníci dozvědí z naučných tabulí webových stránek geoparku zde. Zatímco nejtěžší exponát – amfibolit z Bukovic na Jesenicku – má hmotnost zhruba šest tun, nejlehčím vzorkem je asi třísetkilogramový fylit z Lomničky. Stáří kamenných krasavců se pohybuje od zhruba 400 tisíc let až po 600 milionů let.

Exponáty pocházejí až na výjimky z lomů a jejich majitelé horniny věnovali jako sponzorský dar. Nechybějí ani rarity, které příroda na našem území vytvořila. Návštěvníci si mohou prohlédnout například bludovit, vzácnou horninu nazvanou podle Bludova na Šumpersku, která je velmi ceněná ve slévárenském průmyslu. Vystaven je i takzvaný supíkovický mramor, který veřejnost zná jako hojně užívaný kámen pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Mezi vzácné dekorativní horniny, jež se využívají například jako obklady veřejných budov, patří travertin z Kokor. „Návštěvníci by neměli rozhodně přehlédnout ani slepenec z Lulče s valouny velkými až 15 centimetrů, pískovec s fosilní stopou Zoophycos či žulu z Mrákotína, z níž je vyroben i monolit na Pražském hradě,“ zdůraznil Kropáč.

Geopark je výsledkem interního projektu přírodovědecké fakulty. Příprava trvala zhruba dva roky, samotný svoz kamenů asi dva měsíce. Autoři geoparku během nich najeli bezmála 6000 kilometrů.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)