Globální investory oslovily české biotechnologie. Úspěšně se prezentovali i olomoučtí vědci

Jeden z olomouckých projektů představil vědecký pracovník ÚMTM Jiří Drábek.
Foto: Archiv konference BioSpot
Monday 20 March 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová, Peter Vanek

Ambiciózní projekty v oblasti špičkových biotechnologií představili čeští vědci významným domácím a zahraničním investorům na mezinárodním odborném fóru BioSpot. Už podruhé jej společně připravily klastr MedChemBio, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP (ÚMTM) a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR. V pražském Centru současného umění DOX prezentovali své vědecko-výzkumné výstupy také olomoučtí výzkumníci. 

O pozornost významných domácích i zahraničních investorů se ucházelo celkem osm ústních a devět posterových prezentací vybraných pokročilých technologií v oblasti Life Science – vědy o živých organismech. Výsledky svých výzkumů představili vědci z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, Národního ústavu duševního zdraví, biomedicínské společnosti MEDICEM, Jihočeské univerzity a pořádajících pracovišť Akademie věd a ÚMTM. 

Výstupy olomouckých výzkumů zaujaly 

Olomoučtí vědci v Praze prezentovali dva z unikátních biotechnologických projektů Laboratoře experimentální medicíny ÚMTM. První z nich je zaměřen na odhalování příčin dědičných onemocnění a na zefektivnění jejich léčby pomocí sekvenování DNA a genetické analýzy. „Sekvenční analýza DNA prodělala v poslední dekádě výrazný technologický pokrok. Nové metody DNA sekvenování generují velké množství dat pro následné zpracování a vyhodnocení. Tyto technologie nám umožňují získat sekvenci DNA všech lidských genů oproti konvenčním metodám, jež se soustředí pouze na vybrané úseky DNA. Každý člověk se odlišuje od ostatních několika desítkami tisíc genetických variant v genových oblastech. Úkolem našeho programu je právě analýza genetických variant. Program umožňuje na základě současných znalostí lidského genomu identifikovat mutace způsobující onemocnění u vyšetřovaných pacientů,“ uvedl Petr Vojta, vědecký pracovník ÚMTM. Jak zdůraznil, program je vyvíjen ve spolupráci s centrem IT4innovations Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava. „Vzhledem k výpočetní náročnosti algoritmů program běží na 67. nejvýkonnějším superpočítači na světě Salomon v Ostravě,“ dodal Petr Vojta. 

Druhá prezentace seznámila s  přednostmi diagnostické soupravy využitelné pro cílenou biologickou léčbu metastazujících karcinomů. Jak vysvětlil Jiří Drábek, vedoucí jedné z výzkumných skupin ÚMTM, nádorové bujení začíná kaskádou signálů z povrchu buňky, které se přenášejí na DNA v jejím jádře a spouští nekontrolované dělení karcinogenních buněk. „Biologická léčba cíleně blokuje receptory na povrchu buněk, a tím tuto signalizační kaskádu zastaví v samém počátku. Funguje však jen tehdy, pokud proteiny, zde konkrétně K-RAS, N-RAS a B-RAF, v signalizační kaskádě nejsou mutované. Jinak přináší jen vedlejší účinky bez účinků cílených. Mutace se podle požadavků na použití léku musí zjistit na genové úrovni. Naše diagnostická souprava umožňuje zjistit mutační status genů KRAS, NRAS a BRAF z archivovaných bioptických vzorků pacientů s karcinomem kolorekta metodami sekvenování nové generace. Oproti konkurenci vyniká šíří záběru testovaných mutací, rychlostí dosažení výsledku, uživatelskou přívětivostí danou redukcí pipetovacích kroků a robustností při použití vstupní degradované DNA,“ objasnil Jiří Drábek. Po svém vystoupení zaznamenal pozitivní ohlasy: „Po prezentaci jsme byli kontaktováni zástupkyní zahraniční firmy, takže se těšíme na konkrétní vyjednávání o možnostech licencování.“ 

Společná platforma pro investory a vědce 

Soukromé investice jsou považovány za jednu z důležitých forem podpory, která ambiciózním vědeckým projektům umožňuje uplatnit se na trhu. Investorům se tak mohou zároveň mnohokrát zhodnotit jejich vklady. Právě za účelem vytvoření fóra pro vědce a soukromé investory vznikla v roce 2016 mezinárodní konference BioSpot, která koncentruje nejpokročilejší technologie, vyhodnocuje jejich vývojový i komerční potenciál a nejzajímavější výsledky výzkumu každoročně prezentuje. „Kromě zprostředkování přímého kontaktu vědců s komerční sférou se snažíme i o dlouhodobou kultivaci inovačního prostředí, průnik investičního kapitálu do České republiky a odstraňování bariér mezi výzkumníky a investory," vysvětlil Marián Hajdúch, ředitel olomouckého ÚMTM. 

Podle zástupce ředitele pro strategický rozvoj Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Martina Fuska podobné fórum, které by nadějné vědecké aplikace propojovalo s investičním kapitálem, dosud v ČR chybělo. „Naší ambicí je, aby se konference BioSpot stala ústřední akcí tohoto typu pro celý středoevropský region, vyhledávanou jak špičkovými vědeckými týmy, tak zkušenými investory, kteří mohou pomoci s realizací jejich výsledků,“ zdůraznil Martin Fusek. „BioSpot je jeden z nástrojů jak implementovat výsledky výzkumu do praxe v souladu s prioritami stanovenými v Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky,“ doplnil Marek Jetmar, poradce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. 

Mezinárodní konference BioSpot přilákala řadu významných globálních investorů. Byli mezi nimi například zástupci britské společnosti Johnson & Johnson Innovation či německé Merck Group, kteří ve svých příspěvcích nastínili kritéria pro vyhledávání projektů pro své investice. „Těší nás, že právě v České republice se rodí tento projekt, který má ambice pokrýt centrální Evropu,“ uvedl Carlos Senties, nový šéf divize Life Sciences společnosti Merck pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)