Helmut Koziol, špička evropského deliktního práva, přednášel v Olomouci

Setkání s profesorem Koziolem se konalo 15. května v rotundě PF UP. Fotogalerie: Eva Hrudníková
Thursday 16 May 2024, 14:00 – Text: Eva Hrudníková

Helmut Koziol patří k nejuznávanějším expertům na deliktní právo v Evropě. Nyní měli studenti a akademici olomoucké právnické fakulty jedinečnou možnost setkat se s ním osobně. Emeritní profesor Vídeňské univerzity, největší veřejné vzdělávací a výzkumné instituce v německy mluvících zemích, si pro ně připravil přednášku na téma Pohyblivý systém.

Helmut Koziol který zastával například post ředitele Institutu pro deliktní právo Rakouské akademie věd, byl členem Evropské skupiny pro deliktní právo, která vypracovávala Evropské principy deliktního práva, a také prezidentem Světové společnosti pro deliktní právo, zavítal do Olomouce na pozvání Filipa Melzera z katedry soukromého práva a civilního procesu. „Je mi velkou ctí, že mohu být s profesorem Koziolem v pravidelném kontaktu nejméně posledních pět let. Společně s kolegou Tomášem Doležalem z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky za ním jezdíme konzultovat aktuální otázky deliktního práva, a to i nového českého práva, což považuji za zcela mimořádnou výsadu,“ řekl Filip Melzer s tím, že si vždy přál, aby profesor Koziol promluvil i před jeho studenty. „Navrhl jsem mu to a on nabídku ihned přijal. Jsem za to velmi rád, protože je skutečnou legendou evropského deliktního práva.“

Téma přednášky bylo voleno tak, aby nebylo zaměřeno výlučně civilisticky, ale aby se týkalo práva obecně. „Profesor Koziol úzce spolupracoval s profesorem Walterem Wilburgem, který jako první formuloval myšlenku práva jako pohyblivého systému. Helmut Koziol následně tuto myšlenku dále rozvíjel. Na tomto základě jsou například postaveny jím spoluvytvářené Principy evropského deliktního práva. To téma se tedy přímo nabízelo,“ vysvětlil Filip Melzer.

Přednášku si nenechala ujít například Kateřina Bravencová, studentka posledního ročníku magisterského oboru Právo. „To nešlo sem dnes nepřijít. Profesor je opravdu hvězda svého oboru. Je úžasné, že přijel k nám na fakultu.“ Její slova doplnil Václav Kotora, který studuje stejný program. „Chtěl jsem vidět profesora Koziola naživo. Není semináře, kdy by jeho jméno nebo jeho teorii vyučující docent Filip Melzer nezmínil.“

Odborné setkání se uskutečnilo na PF UP ve středu 15. května.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)