Hemato-onkologická klinika si připomněla 20 let transplantačního programu v Olomouci

Slavnostním setkáním provázel přednosta Hemato-onkologické kliniky Tomáš Papajík.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Friday 24 March 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Bilanční ohlédnutí i výhled do budoucnosti nabídl program Přednáškového večera Spolku lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kterým si Lékařská fakulta UP a Fakultní nemocnice Olomouc připomněly 20 let od zahájení transplantačního programu na Hemato-onkologické klinice. Odborný program doprovodil nábor do registru dárců kostní dřeně.

„Velmi rád bych poděkoval nejen koordinátorům dnešního programu za jeho přípravu, ale především celému kolektivu kliniky za krásnou, fantastickou a svědomitou práci ve prospěch jejich pacientů se závažnou, takřka smrtelnou diagnózou a za to, že řadě z nich vrátili naději na život,“ zdůraznil v úvodu setkání děkan lékařské fakulty a předseda Spolku lékařů v Olomouci Milan Kolář k zaplněné Velké posluchárně Teoretických ústavů.

Stručný přehled dvacetileté historie olomoucké Hemato-onkologické kliniky uvedl spolu s fotodokumentací jednotlivých etap vývoje současný přednosta Tomáš Papajík. Připomněl při tom nejvýznamnější osobnosti, které se zasloužily o její úspěšný rozvoj, zejména nezastupitelnou roli prvního přednosty Karla Indráka. „Transplantační program začal před dvaceti lety a za tuto dobu jsme transplantovali více než 1 200 pacientů a zachránili stovky lidských životů. Idea se ale zrodila mnohem dříve, a to díky odborné erudici a skvělým manažerským schopnostem profesora Karla Indráka. Vycházel z nejlepších tradic olomoucké hematologické školy založené profesorem Boleslavem Wiedermannem. Uvědomil si, že k budování novodobé historie je třeba vytvořit silný tým a získat nové prostory,“ řekl Tomáš Papajík. Poděkoval zároveň členům současného transplantačního týmu za jejich špičkovou odbornou práci a nastínil vizi nového působiště kliniky v příštích letech. „Myslíme už dopředu a doufáme, že při oslavách 40. výročí už nebudeme rozmístěni na čtyřech místech v areálu nemocnice, ale že budeme moci pracovat v nové, velkoryse pojaté budově v sousedství Teoretických ústavů. Náš tým a především naši pacienti si to určitě zaslouží.“

S vývojem transplantací krvetvorných buněk v Evropě, České republice a v Olomouci seznámil Edgar Faber, vedoucí transplantačního centra a zástupce přednosty kliniky. Své ohlédnutí doplnil o přehled nových metod, přístupů a výzkumných projektů. Připomněl nejvýznamnější vědecké výstupy olomoucké transplantologie a v zastoupení emeritního přednosty Karla Indráka dokumentoval jednotlivé etapy jejího vývoje. Budoucnost transplantací krvetvorných buněk bude podle něj směřovat podobně jako v dalších medicínských oborech k individualizaci. „Bude například stále větší možnost ´ušít´ na míru optimálního dárce pro pacienta a s pomocí dalších vyšetření přispět k jeho lepšímu výběru nebo využít nových léků při reakci štěpu vůči hostiteli a při dalších komplikacích.“

Další vystoupení byla věnována práci týmu zdravotních sester při péči o transplantované pacienty, fungování tkáňové banky a jejích laboratoří i vývoji indikací a výsledků autologních a alogenních transplantací v posledních dvaceti letech. Součástí přednáškového programu byla také rekapitulace činnosti Nadace Haimaom - Nadace pro podporu transplantace kostní dřeně, která v letošním roce rovněž slaví dvacet let od svého založení. V duchu motta „Nenecháme vás v tom samotné“ pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení a usiluje o zvyšování kvality jejich léčby.

Možnost připojit se k oslavám dvaceti let transplantačního programu měli i zájemci o dárcovství kostní dřeně. Zapsat se do registru dárců mohli ve stejný den v odběrové místnosti Dárcovského centra v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. „V průběhu náboru jsme s propagačními materiály oslovili více než tři stovky zájemců, převážně z řad studentů lékařské fakulty. Někteří projevili vážný zájem a deset z nich se do registru dárců hned ten den zapsalo. Nábor probíhal i po sociálních sítích a prostřednictvím e-mailů, myslíme si proto, že informační kampaň svůj účel splnila. Uvidíme, jestli se další zájemci rozhodnou třeba i v příštích dnech,“ uvedla Leona Lišková ze sekretariátu Hemato-onkologické kliniky.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)