Hledáte výpomoc? Dobrovolnické centrum UP je tu pro vás

Friday 13 November 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

Organizace, které nejen v souvislosti s epidemií koronaviru hledají pomocníky pro zabezpečení svého provozu či aktivit, mohou oslovit potenciální zájemce prostřednictvím Dobrovolnického centra Univerzity Palackého. Univerzita ve svých studentech a zaměstnancích skýtá velký dobrovolnický potenciál v mnoha oborech lidské činnosti, což prokázala mimo jiné právě současná krize.

Činnost centra spočívá v realizaci náboru dobrovolníků a zprostředkování dobrovolnických příležitostí. „Na základě poptávky ze strany organizací hledáme v naší databázi vhodné zájemce o dobrovolnickou práci a propojujeme je s organizacemi. Pokud vhodného dobrovolníka v databázi nemáme, snažíme se jej nalézt, a to i přímým oslovováním příslušných fakult či pracovišť. Se zájemci o dobrovolnictví předem konzultujeme jejich časové možnosti, předchozí zkušenosti, případně kvalifikaci a získáváme také jejich kontaktní údaje. Tyto informace pak předáváme koordinátorům dobrovolníků v organizacích,“ přiblížila manažerka Dobrovolnického centra UP Zuzana Pejpková.

Organizace, které mají zájem o zprostředkování dobrovolníků, mohou centrum kontaktovat na e-mailu dobrovolnictvi@upol.cz.

Poptávka by měla obsahovat popis pracovní náplně, časovou náročnost práce, zda jde o jednorázovou akci či dlouhodobější výpomoc a případné požadavky na kvalifikaci a vzdělání dobrovolníka. Uvádí se také, zda je nutná osobní přítomnost v prostorách dané organizace nebo lze činnost vykonávat online či po telefonu, a případná odměna, ať už ve formě finančního ohodnocení, různých benefitů nebo potvrzení splnění odborné praxe. „Hlavním cílem ale je, aby se dobrovolníkům dostalo zajímavé příležitosti, kvalitního zaučení a vhledu do dané oblasti a férového jednání. Tyto aspekty se snažíme monitorovat prostřednictvím zpětné vazby, o kterou průběžně prosíme jak dobrovolníky, tak organizace,“ doplnila manažerka centra.

Dobrovolnické centrum UP vzniklo v roce 2016 jako první takové centrum zřizované univerzitou v České republice. „Naším cílem je přispívat k rozvoji takzvaného formálního dobrovolnictví v České republice. Usilujeme o propojení dobrovolníků z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého s konkrétními organizacemi. Obvykle se jedná o různá sociální zařízení či organizace na podporu osob s nejrůznějšími znevýhodněními,“ dodala garantka Dobrovolnického centra UP Tatiana Matulayová z katedry křesťanské sociální práce CMTF UP.

V současnosti centrum intenzivně spolupracuje s šestnácti organizacemi, některé z nich mají i celostátní dosah, mezi nimi například Charita Olomouc, Spolek Trend vozíčkářů, Centrum Amelie Olomouc nebo Dětský domov Prostějov. S řadou dalších organizací či s Krajským úřadem Olomouckého kraje je centrum v pravidelném kontaktu. Mimo to aktuálně také zajišťuje pomoc s doučováním a hlídáním dětí zaměstnanců Lékařské fakulty UP v době nouzového stavu.

Další informace o Dobrovolnickém centru UP a dobrovolnictví na Univerzitě Palackého najdete zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)