Hodinu pravdy podpořily stovky vyučujících i studujících

Foto: Martin Višňa
Tuesday 28 March 2023, 16:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Nádvoří Filozofické fakulty Univerzity Palackého se v Den učitelů zaplnilo protestujícími akademiky i studenty sociálněvědních a humanitních oborů. Volali po zrovnoprávnění tarifů mezi obory na tuzemských vysokých školách a navýšení jejich rozpočtu tak, aby mzdy dosahovaly úrovně odpovídající prestiži a osobní investici pedagogů a vědců dotčených fakult a vědeckých pracovišť.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého se zúčastnila protestu s názvem Hodina pravdy. Informovala své studenty o situaci, v níž se nachází personál sociálněvědních a humanitních vysokých škol, i o tom, jaká rizika pro vzdělanost a omezení ve vykonávání profese tento stav přináší. Od 13 hodin se stovky pedagogů a studentů této fakulty zúčastnily na jejím nádvoří hodinové výstražné stávky. Na místo dorazili i akademici z Ostravy, Brna a Opavy.

„Na včerejším setkání s představiteli naší vlády jsme nedostali žádný příslib. Bylo nám doporučeno, ať sami přemýšlíme, jak zracionalizovat naše fakulty, čímž se myslelo, jak je zmenšit. Když to uděláme, pak se teprve bude přemýšlet co dál. Situace je vážná, vypadá to, že od stávající vládní reprezentace nemůžeme nyní očekávat patrně nic. Po tomto jednání jsem byl rezignovaný, plný deprese, dnes jsem spíš už naštvaný. Slibuji vám všem, že v úsilí neustanu,“ ubezpečil přítomné Jan Stejskal, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého a také předseda Asociace děkanů filozofických fakult. Připomněl přitom, že stačilo jen několik týdnů k tomu, aby se téměř všechny filozofické fakulty v republice spojily a zorganizovaly akce, které se zde neudály dvacet let.

Podobně zhodnotil situaci na nádvoří olomoucké filozofické fakulty i děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity Robert Antonín, který stávající stav vidí jako důsledek neexistence vize.

„Ministerstvo ani vláda nepomáhá naplňovat oblast vysokého školství vizí. Řídí tento segment podprahově pomocí financí. Vypadá to mimo jiné tak, že do systému plyne méně financí, a bude to tak dlouho, až odumře. To se podle mého názoru děje s humanitním a společenskovědním vzděláváním u nás,“ řekl Robert Antonín, který se rovněž účastnil setkání o financování vysokých škol s představiteli vlády.

„Během setkání bylo shrnuto pouze to, co víme: že ve vysokém školství je peněz málo a že navýšení bude nutné prosadit ve vládě. Vize jsme neslyšeli. A kde nejsou vize, tam je krize,“ dodal.  

Během zhruba hodinového protestu, jehož cílem bylo podpořit požadavky rektorů univerzit sdružených v České konferenci rektorů a Asociace děkanů filozofických fakult, se k situaci vyjádřili za Filozoficko-přírodovědeckou fakultu Slezské univerzity v Opavě Irena Korbelářová, Veronika Faktorová za Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Václav Štěpánek za Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Se svým osobním příběhem vystoupili i někteří akademici Filozofické fakulty Univerzity Palackého, za Základní organizaci vysokoškolského odborového svazu FF UP promluvil ke shromáždění i František Kratochvíl, který se důrazně ohradil i proti mzdové politice uvnitř UP. V závěru olomoucké Hodiny pravdy se shromážděný dav vydal z nádvoří Filozofické fakulty UP na Žižkovo náměstí, kde před sochou TGM, bývalého prezidenta Československa, odložil všechny transparenty.

Na to, že je vysoké školství dlouhodobě podfinancované, poukazují Česká konference rektorů, Rada vysokých škol i odboráři. O navýšení rozpočtu vysokých škol jednal v úterý 28. března ministr školství Vladimír Balaš s premiérem Petrem Fialou, poté by záležitost měla projednat Vláda ČR. Ta v nejbližším období obdrží i petici, jež vznikla na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého a kterou již podepsalo zhruba 3500 lidí. Stále je přístupná k podpisu zde.

Protestní shromáždění se uskutečnilo také v Praze. Zde se, stejně jako v Olomouci, konaly informativní přednášky a diskuze, protestní průvod poté směřoval taktéž k soše TGM na Hradčanské náměstí. Protest proti podfinancování humanitních a společenskovědních oborů podpořilo třináct fakult, z velké většiny filozofických, ale také například Právnická fakulta UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)