Hornické vdovy Kamily Hladké mají nominaci na cenu Magnesia Litera

Foto: archiv KH
Wednesday 11 March 2020, 8:02 – Text: Milada Hronová

Kamila Hladká, absolventka doktorského studia České filologie na FF UP, je nominována za svou publikaci Hornické vdovy na prestižní literární cenu Magnesia Litera. Vyhlášení cen se uskuteční 7. dubna.

Publikace Hornické vdovy s předmluvou Martina Jemelky, historika českého dělnictva, doprovázená dobovými dokumenty, obsahuje autentické autorizované příběhy hornických vdov na pozadí historických proměn Československa a České republiky. Kamila Hladká se v ní snaží poodkrýt fenomén hornictví a nabourat mnohaletá klišé, která se k němu vážou.

„Hned po zveřejnění nominace jsem mluvila s vdovami a se všemi, kteří na knize spolupracovali. Všichni máme obrovskou radost. Některé vdovy do telefonu dokonce výskaly. Rozhodně to neberu tak, že by šlo o nominaci pro mě. Od začátku vnímám celý projekt jako kolektivní dílo, kde má každý zúčastněný přesně své místo. Od první vdovy přes autora předmluvy, fotografa až k redaktorce a grafičce. Všichni se nedílnou součástí na knize a následujícím úspěchu podepsali. Jsem velmi šťastná a dojatá,“ uvedla Kamila Hladká. Nominaci zároveň vnímá jako velký závazek pro svou další práci.

Ambicí knihy, na níž absolventka UP pracovala zhruba dva roky, nebylo jen zachytit tragické osudy žen, ale poodhalit hornictví v jiném světle než je dosud známé. Kniha je sestavena z osmi životopisných vyprávění žen, které za tragických okolností přišly o své manžely. Vyprávění jsou uspořádána chronologicky a nechybějí v nich ani dokumentární materiály. Jde o nepřímý a velmi citlivý civilní portrét hornické profese v proměnách času.

Kamila Hladká je editorka a iniciátorka řady původních českých knižních projektů a majitelka nakladatelství Dcera sestry. Její Hornické vdovy získaly nominaci v kategorii Publicistika. Vyhlášení cen Magnezia Litera se uskuteční 7. dubna ve 20.20 na Čt Art. Více ZDE.

Back