Host fischerovské přednášky profesor Jungwirth o vědě plné dobrodružství

Profesor Pavel Jungwirth. V textu prorektor Tomáš Opatrný při uvádění hosta.
Foto: Vojtěch Duda
Thursday 11 November 2021, 16:26 – Text: Ivana Pustějovská

Pro laika naprosto obyčejná věc, která je všude kolem nás a sotva jí věnujeme nějakou zvláštní pozornost. Když se ale na ni zaměří vědec, ukáže nám fascinující podobu této zdánlivé obyčejnosti. Řeč je o vodě. Právě o ní, o její historii i mýtech s ní spojených mluvil na výroční přednášce UP fyzikální chemik Pavel Jungwirth.

Na 11. listopadu připravila Univerzita Palackého tradiční výroční přednášku, kterou škola pořádá na počest prvního rektora obnovené olomoucké univerzity Josefa Ludvíka Fischera. Vybraným hostem, který dostal možnost ji pronést před publikem, v němž byla i dcera J. L. Fischera básnířka a filoložka Sylva Fischerová, byl profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

„Je zcela v duchu tradice fischerovských přednášek, že zde vystupují lidé, kteří jsou jednak vynikajícími odborníky ve svém oboru, ale kromě toho mají svým působením mnohem širší přesah do toho, co se děje v naší společnosti,“ uvedl při představování přednášejícího prorektor pro informační technologie, hodnocení výzkumu a udržitelnost Tomáš Opatrný.

Připomenul jeho odbornou práci, řadu zahraničních pobytů, ocenění i to, že publikoval na tři sta článků, které uveřejnily i nejprestižnější vědecké časopisy, jako je Science či Nature. „Jeho práce jsou citovány více než patnáct tisíckrát,“ uvedl prorektor a vedle pedagogického působení vyzdvihl i popularizační aktivity profesora Jungwirtha. „Velmi známé jsou například jeho sloupky v časopise Respekt. Organizuje mezinárodní soutěž pro mladé vědce Dream Chemistry Award a o vědeckých novinkách informuje v televizi i rozhlase,“ přiblížil práci vědce, který v současnosti předsedá i Učené společnosti ČR. „Ze všech textů a vystoupení Pavla Jungwirtha je přitom poznat, že věda je nejen tvrdá práce a dřina, ale že je to především napínavé dobrodružství, které vede často k nečekané kráse, kterou nám příroda nachystala.“

O pravdivosti této věty v následujících minutách přesvědčil profesor Jungwirth svým dynamickým vystoupením jak posluchače v aule pedagogické fakulty, tak i ty, kteří sledovali jeho vystoupení online u svých monitorů. Svou přednášku nazval Voda, samá voda: Mýty a skutečnost a během ní zmínil nejen to, jak tento element v historii vnímali filozofové či básníci, ale především se zaměřil na představení práce svého týmu, který se týkal jednak výzkumu tzv. těžké vody a pak také tzv. kovové vody. Různými historickými exkurzy posluchačům ukázal, jak vědci vodu a její vlastnosti vnímali a zkoumali v minulosti, jak pracují nyní a k čemu jejich zjištění slouží v praxi.

Když shrnul v závěru přednášky desetiletou práci svého týmu, která vedla k pozoruhodným vědeckým zjištěním, s nadsázkou odpověděl i na otázku, proč se například do výzkumu kovové vody vůbec pustil. „Když jsem o tom přemýšlel, tak mě nenapadla žádná lepší odpověď než to, co řekl Hillary, když vylezl na Mount Everest a potom slezl dolů a oni se ho ptali: Proč lezete na tu horu? On řekl: Protože existuje! My jsme tu kovovou vodu dělali proto, že existuje, dokonce když jsme to začali dělat, tak jsme si nebyli jisti, že existuje, ale teď to víme. Existuje. A k čemu je to tedy dobré? Když to uvidí nadaní studenti, tak půjdou studovat chemii a jednou třeba udělají něco užitečného,“ uzavřel s typickým humorem host letošní výroční přednášky UP.

Rektor Martin Procházka po vystoupení vyzdvihl i pedagogické působení Pavla Jungwirtha. „Ta přednáška ukázala nejen to, že jste skvělý vědec, ale i vynikající pedagog, protože byla přednesena i nám chemickým a fyzikálním laikům s takovým nadhledem a vtipem, že jsme se pobavili a něco i naučili,“ uvedl rektor UP a jako výraz ocenění jeho přínosu české vědě předal Pavlu Jungwirthovi jménem univerzity medaili J. L. Fischera.

Přednášku profesora Pavla Jungwirtha si můžete pustit zde.

Josef Ludvík Fischer (1894–1973), významný český filozof a sociolog, se v roce 1946 stal prvním rektorem obnovené Univerzity Palackého. V jejím čele stál tři roky, v letech 1949–1950 byl jejím prorektorem. Jako projev ocenění jeho významu se na Univerzitě Palackého od roku 1994 jednou ročně uskutečňuje přednáška, k jejímuž proslovení je pravidelně zvána významná česká či zahraniční osobnost z různých vědních oborů. Tematicky bývají tato prestižní akademická vystoupení zaměřena na zásadní badatelské problémy ve společenském kontextu. V minulosti přednášku pronesli mj. právnička a soudkyně Eliška Wagnerová, neuropatolog a publicista František Koukolík, filozof a překladatel Karel Floss či někdejší předsedkyně Akademie věd České republiky Helena Illnerová. Přehled všech přednášejících najdete zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)