Hostem lékařské fakulty byl jeden z jejích nejstarších absolventů

Aloise Kubíka s manželkou přivítal na lékařské fakultě děkan Milan Kolář.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Sunday 16 April 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Pamětní ocenění a stříbrnou medaili lékařské fakulty převzal Alois Kubík, jeden z prvních absolventů lékařské fakulty, který na ní odpromoval v roce 1951. Emeritního primáře Priessnitzových lázní uvítal na jeho alma mater děkan Milan Kolář se svým týmem.

Vedení fakulty ocenilo celoživotní práci někdejšího studenta olomoucké medicíny, který se významně zasloužil o šíření jejího dobrého jména. „Chtěl bych vám poděkovat za to, co jste udělal ve prospěch medicíny a za svědomitou celoživotní práci, kterou jste celý svůj profesní život prezentoval dobrou úroveň a vynikající kvalitu lékařské fakulty. Vypadá už sice poněkud jinak, ale byla, je a i nadále zůstává fakultou vaší. Velmi si vaší návštěvy vážím, a je to i srdeční záležitost, protože patříte k našim vůbec prvním absolventům,“ zdůraznil Milan Kolář, který Aloise Kubíka i členy jeho rodiny přivítal v prostorách děkanátu. Pamětní diplom absolventa lékařské fakulty hostu předal jako připomínku na nedávnou Diamantovou promoci, které se Alois Kubík nemohl zúčastnit. „Doufám, že se společně setkáme v příštím roce při tradičním absolventském setkání  Kořeny/Radicēs,“ dodal Milan Kolář.

Na studentská léta si Alois Kubík zachoval mnoho vzpomínek a svou alma mater dodnes považuje za nejlepší volbu pro studia i následnou lékařskou praxi. „Vždycky, když se mne někdo ptal, zda jsem studoval na Karlově nebo Masarykově univerzitě, tak jsem hrdě hlásil: Ne. Na Palackého univerzitě. Ta měla vzácné učitele,“ zdůraznil Alois Kubík a ve svých vzpomínkách se krátce vrátil k legendám olomoucké medicíny, které osobně poznal během svých studií  - Karla Amerlinga, Františka Šantavého, Antonína Morese nebo Václava Vejdovského. „Profesor Vejdovský byl nádherný člověk. Medikům říkal pane doktore, a kdo mu padl do oka, to byl pan kolega. Patřil jsem ke kolegům, a to bylo vyznamenání,“ zavzpomínal Alois Kubík. Připomněl také dobové reálie nástupu komunismu, které se promítly do dění na lékařské fakultě. „Když přišel rok 1948, byly na fakultě okamžitě zřízeny studentské komunistické buňky a profesoři dostali příkaz, aby to zohlednili, když budou mediky zkoušet. Docent Mores, výtečný dětský lékař, jednomu takovému kolegovi do protokolu napsal: prospěl, ale nic neuměl, “ doplnil s úsměvem Alois Kubík.

V Priessnitzových léčebných lázních Jeseník strávil Alois Kubík celých šedesát let svého profesního života.  Odborně se věnoval internímu lékařství, fyziatrii, balneologii a léčebné rehabilitaci. Intenzivně propagoval také odkaz zakladatele jesenických lázní Vincenze Priessnitze. Je spoluautorem knihy Vincenz Priessnitz. Světový přírodní léčitel a ve spolupráci se Společností Vincenze Priessnitze vydal překlad jeho životopisu od E. M. Selingera. Pod názvem Lázně Jeseník včera a dnes vyšly knižně také jeho vzpomínky na osobnosti spjaté s rozvojem lázní, v nichž zachytil i vývoj léčby a postupnou modernizaci lázeňského komplexu. Při příležitosti jeho 90. narozenin mu město Jeseník udělilo čestné občanství.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)