Hostující profesor Hans-Peter Hartung přednesl svou inaugurační přednášku

Z inaugurační přednášky prof. Hartunga na Neurologické klinice LF UP a FNOL.
Foto: Vojtěch Duda
Monday 7 November 2022, 15:00 – Text: (red)

Hans-Peter Hartung, profesor a emeritní přednosta neurologické kliniky lékařské fakulty a současný ředitel Centra pro neurologii a neuropsychiatrii Univerzity Heinricha Heineho a univerzitní nemocnice v německém Düsseldorfu, byl rektorem UP Martinem Procházkou jmenován hostujícím profesorem Univerzity Palackého. Dekret převzal a svou inaugurační přednášku pronesl v historické posluchárně Neurologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc.

Přednáška s názvem Advances and perspectives of multiple sclerosis treatment se zabývala patofyziologií, patologií a klinikou roztroušené sklerózy, jednoho z nejobávanějších neurologických onemocnění. Zvláštní pozornost byla věnována historii sofistikované diagnostiky onemocnění, postavené na precizním zobrazení mozku a míchy pomocí magnetické rezonance, a na detailním imunologickém vyšetření mozkomíšního moku. Druhá část přednášky nabídla skvostný přehled historie léčby s akcentem na moderní biologickou terapii, profesor Hartung seznámil posluchače i s velmi recentním konceptem „remyelinizace“, který do léčby onemocnění uvedl právě jeho výzkumný tým.

Profesor Hans-Peter Hartung pochází z Brunnen v Bavorsku, vystudoval lékařskou fakultu v Míšni, část studia absolvoval na Johns Hopkins University v Baltimore a na lékařské fakultě Harvardovy univerzity. Postgraduální studium absolvoval na univerzitách v Míšni, Düsseldorfu a na UCL v Londýně, doktorskou disertaci obhájil „magna cum laude“ v roce 1981, habilitoval se v roce 1990 a profesorem byl jmenován o rok později. V letech 1991–1997 byl zástupcem přednosty neurologické kliniky univerzity ve Würzburgu, v letech 1997–2001 vedl neurologickou kliniku univerzity v Grazu ve Štýrsku, a od roku 2001 byl 20 let přednostou neurologické kliniky Univerzity Heinricha Heineho a univerzitní nemocnice v Düsseldorfu.

V současnosti je šéfem výzkumného Centra pro neurologii a neuropsychiatrii a univerzitního centra pro roztroušenou sklerózu v Düsseldorfu; od roku 2015 je hostujícím profesorem univerzity ve Vídni a od roku 2020 je také hostujícím profesorem univerzity v Sydney. Profesor Hartung sloužil 9 let ve výboru Evropské společnosti pro výzkum a léčbu roztroušené sklerózy (ECTRIMS) a 3 roky byl jejím prezidentem.

Profesor Hartung zásadním dílem přispěl k vědeckému objasnění mechanismu účinku moderní terapie demyelinizačních onemocnění nervové soustavy, jak roztroušené sklerózy, tak i demyelinizačních zánětů periferního nervstva. Je autorem více než tisíce prací v prestižních periodicích, editorem a spolueditorem 9 monografií a spoluautorem další stovky odborných knih. Je členem redakčních rad 32 odborných časopisů věnujících se obecně neurologii a zvláště neuroimunologii, roztroušené skleróze a zánětům periferního nervstva. WOS citační index uvádí více než 72 000 citací prací profesora Hartunga a jeho H-index ukazuje současnou hodnotu 116.

„Spolupráce profesora Hartunga a jeho klinik, jak dříve v Grazu, tak nyní v Düsseldorfu, s Neurologickou klinikou LF UP a FNOL je velmi intenzivní a trvá od začátku milénia, tedy více než dvacet let. Zahrnuje společný výzkum, společné publikace a opakované pobyty olomouckých akademiků na těchto univerzitách. S příchodem profesora Mareše na místo vedoucího olomouckého centra pro roztroušenou sklerózu byl nastartován společný výzkum s týmem profesora Hartunga zejména v oblasti biomarkerů zánětlivého postižení nervové soustavy a markerů efektivity biologické léčby; tato spolupráce byla a je reflektována v řadě společných původních i přehledných prací. Nakonec i členství profesora Hartunga v časopise olomoucké lékařské fakulty Biomedical Papers je nepochybným výsledkem této spolupráce,“ řekl při představení recipienta Petr Kaňovský, přednosta Neurologické kliniky LF UP a FNOL a proděkan LF UP pro pro vědu, výzkum a grantovou činnost.

Inaugurační přednášku uvedl děkan LF UP Josef Zadražil, který profesora Hartunga přivítal na půdě fakulty. Dekret hostujícího profesora potom profesoru Hartungovi předal rektor UP Martin Procházka, který ve svém pozdravu uvedl, že zejména kvalitní mezinárodní spolupráce je podkladem většiny excelentních výsledků vědy a výzkumu, kterých Univerzita Palackého dosahuje.

Záznam inaugurační přednášky můžete zhlédnout zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)