Interpretační soutěž pedagogických fakult v čase postcovidovém

Na snímku František Dvořák.
Foto: archiv KHV PdF UP
Monday 30 May 2022, 12:31

Stalo se už pravidlem, že studenti pedagogických fakult po ukončení letního semestru mají možnost předvést své umění v hudebních oborech včetně sólového zpěvu. Pořadatelství se vždy ujala některá z fakult v České republice v jakémsi systému cyklické obměny. Oficiální název zní Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí a až do roku 2019 se jí vždy účastnilo i několik studentů ze zahraničí.

Když v letošním roce s nástupem jara došlo konečně k zásadnímu uvolnění protipandemických opatření, dospělo vedení pražské pedagogické fakulty k sympatickému rozhodnutí opět soutěž svolat, byť i s hendikepem podstatně kratší doby pro nutnou přípravu zájemců z řad studentů. Nicméně dvouletá pauza kupodivu probudila opětný zájem hudebních talentů nejen tuzemských, několik přihlášek přišlo i ze zahraničí.

Soutěž tedy proběhla mezi 18. až 21. květnem. Olomouckou fakultu reprezentovali sice pouze dva studenti, vedli si ale znamenitě. V oboru sólový zpěv měl možnost uplatnit svůj vysoký baryton student 2. ročníku František Dvořák a přesto, že se soutěžního klání zúčastnil vůbec poprvé, zaslouženě získal 3. cenu, když využil zejména své muzikality, intonační čistoty a perfektní výslovnosti. Zvláštní cenu za interpretaci současné písně obdržela posluchačka 3. ročníku Kamila Polonyová, která předvedla známý šanson z repertoáru Hany Hegerové a přesvědčila svým mladistvým a vkusným pojetím, také se ovšem úspěšně proklestila i nástrahami italské operní árie z období baroka a umělými písněmi romantickými.

Pro úplnost nutno dodat, že 1. cenu získala sopranistka Eliška Mužová ze Západočeské univerzity v Plzni. V kategorii soutěžících s předchozím školením a absolutoriem hudebních učilišť středo i vysokoškolských dominoval se svým zvučným basbarytonem Michal Švec, taktéž z Plzně.

Hra na varhany měla dvoukolový průběh, kde v prvním dal k dispozici svůj královský nástroj chrám sv. Klimenta, ve druhém kole se soutěžilo u varhan auly Karolina a probojovalo se sem pět účastníků. Vítězem kategorie absolventů uměleckých škol se stal Miroslav Baklík z Univerzity Hradec Králové.

Olomoucký František Dvořák prokázal svoji všestrannost a zúčastnil se též soutěže ve varhanní hře. Ve své kategorii projevil mimořádné kvality a zaslouženě získal první cenu svým technicky čistým projevem, porotu však zaujal zejména vlastní improvizací na téma chorální melodie modlitby Salve Regina.

Mezinárodní punc v obou kategoriích i v dalších soutěžních oborech získala tato událost účastí studentů z Polska (Jan Długos z Univerzity  Częstochowa) a ze Slovenska  (Univerzita Konštantína Filozofa Nitra a Katolícka Univerzita Ružomberok). Je tedy na místě ocenit zájem, odhodlání i odvahu zúčastnit se této soutěže vzdor předchozím nepříznivým podmínkám.

Zohledněno to bylo i představenstvem pořádající pražské fakulty, poděkování náleží i bezvadné organizaci a péči o soutěžící včetně jejich doprovodu z řad pedagogů.

I když se někdy vyrojí otázka – jaký má tato soutěž smysl, odpověď je snadná – zúčastněte se jako pozorovatelé a uvidíte sami. Nejen příležitost předvést svůj talent na veřejnosti, projevit značný kus odvahy a současně i občas překonat zklamání a frustraci z vlastního pocitu nespravedlivého ohodnocení, tedy v sobě pěstovat objektivitu a nestrannost, ale především impulz k úsilí na sobě dál pracovat, získávat cenné zkušenosti, srovnávat jednotlivé pedagogické postupy a posuzovat rozdílnou techniku při interpretaci, současně získávat nové kontakty, kolegy, přátele. S perspektivou jednou v pedagogické praxi vše předávat další generaci.

Za rok opět na shledanou. Snad i v Olomouci.

Ing, MgA.Vladimír Kyas, Ph.D., KHV PdF UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)