Ivana Rabinská a Ondřej Svaček budou pokračovat ve funkci ochránců práv studentů PF UP

Pozice ochránce práv studentů PF UP byla zřízena jakožto poradní orgán děkana na základě vnitřní normy z roku 2022. Foto: PF UP
Monday 11 March 2024, 13:00 – Text: Eva Hrudníková

Ivana Rabinská z katedry trestního práva a Ondřej Svaček z katedry mezinárodního a evropského práva budou i nadále zastávat funkci ochránců práv studentů právnické fakulty. Děkan Václav Stehlík je do funkce jmenuje po zohlednění výsledků hlasování studentů.

V elektronických volbách, které se konaly online na přelomu února a března, se o hlasy studentů ucházeli tři kandidáti – Olga Rosenkranzová z katedry teorie práva a právních dějin, Ivana Rabinská z katedry trestního práva a Ondřej Svaček z katedry mezinárodního a evropského práva. Poslední dva jmenovaní funkci vykonávali doposud.

Každý student mohl hlasovat nejvýše pro dva kandidáty odlišného pohlaví. „Odevzdáno bylo 356 platných volebních lístků. Volební účast přesáhla jednadvacet procent,“ shrnula Blanka Vítová, předsedkyně volební komise. Ivana Rabinská získala 206 hlasů, Ondřeji Svačkovi dalo hlas 243 voličů. „Respektoval jsem výsledek studentské volby. Jsem potěšen, že oba zvolení kandidáti se jmenováním souhlasili,“ řekl děkan Václav Stehlík.

Ivanu Rabinskou a Ondřeje Svačka potěšila důvěra studentů i děkana. „Rád bych poděkoval za studenty vyslovenou důvěru, které si moc vážím. Mám radost, že můžeme s kolegyní ve funkci pokračovat, že neodcházíme od rozdělané práce,“ řekl Ondřej Svaček. Na další spolupráci v ombudsmanském tandemu se těší i Ivana Rabinská. „Budu se snažit důvěru studentů nezklamat, a pokud se na nás obrátí, znovu jim pomoct.“

Funkční období vůbec prvních ochránců práv studentů PF UP, Ivany Rabinské a Ondřeje Svačka, začalo v červnu 2022. Za rok a půl řešili sedm podnětů, z toho jeden kolektivní. Drtivá většina souvisela se studijní agendou.

Oba znovuzvolení ombudsmani se shodli, že jsou stále na začátku cesty. „V uplynulém funkčním období jsme si nastavili rozhodovací procesy, vyjasnili si naši pozici a vytvořili model spolupráce s vedením fakulty, s ohledem na povahu většiny doposud řešených podnětů zejména s proděkanem pro studijní záležitosti. Troufám si říct, že nám to prozatím fungovalo,“ zhodnotil Ondřej Svaček. Podle Ivany Rabinské je ombudsmanství na univerzitách mladá, ale významná funkce a stále je třeba se v této oblasti vzdělávat a potkávat s kolegy. „Jsme součástí celorepublikového tělesa Školské ombudsmanské platformy, kterou skvěle vedou kolegové z filozofické fakulty naší univerzity, a i díky ní máme možnosti se dále rozvíjet.“

Funkční období ochránců práv je vázáno na funkční období děkana. Pozice ochránce práv studentů PF UP byla zřízena jakožto poradní orgán děkana na základě vnitřní normy z roku 2022.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)