Ivana Vostrovská z FF UP: V Kateřinské jeskyni kdysi byla penězokazecká dílna

Fotogalerie: Petr Zajíček, Správa jeskyní ČR
Wednesday 14 September 2022, 12:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Ve vnitřních prostorách Kateřinské jeskyně v Moravském krasu se uskutečnil vůbec první archeologický výzkum. Prokázal, že v útrobách této jeskyně byla ve středověku tajná penězokazecká dílna. Jde o vůbec první takový nález na Moravě.

Archeologický výzkum vnitřních prostor Kateřinské jeskyně se uskutečnil v srpnu, a to v návaznosti na několikaletý epigrafický výzkum jeskyně, který odhalil nejstarší jeskynní kresby na území České republiky. Podíleli se na něm pracovníci Správy jeskyní České republiky, Univerzity Palackého a Univerzity Karlovy.

Dvě archeologické sondy prozkoumaly sedimenty v Ledové a bezejmenné chodbě v blízkosti kreseb starých přibližně 6200 let.

„Zatímco v sedimentech Ledové chodby byly nalezeny pouze kosti pleistocenních obratlovců, převážně medvěda jeskynního, vrstvy v bezejmenné chodbě přinesly nečekané objevy. Našli jsme pravěké a středověké keramické střepy. Pravěké náleží do starší doby bronzové, jsou mladší než datované jeskynní kresby z neolitu. Mnohem větší překvapení však přinesl nález velkého množství polotovarů mincí, jsou to takzvané střížky, které nemají ražbu a mnohé jsou různým způsobem poškozené. Našli jsme i odpad plechů po výrobě. Tento nález dokládá skutečnost, že v prostorách Kateřinské jeskyně byla ve středověku, buď na konci 14. nebo v průběhu 15. století, tajná penězokazecká dílna,“ uvedla archeoložka Ivana Vostrovská z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Nález tohoto typu je podle ní unikátní. „Je druhý na Moravě a čtvrtý v České republice. Jeskynní penězokazecká dílna je u nás známa z jeskyně Čertova díra na Kotouči u Štramberka, Koněpruských jeskyní v Českém krasu a z jeskyně Kozákov v Českém ráji,“ dodala.

Z dostupných zdrojů vyplývá, že ve středověku bylo penězokazectví stejně závažné jako hrdelní zločiny. Pachatelé byli odsouzeni k mučení a trestu smrti.

Kateřinská jeskyně nabídla výjimečný objev už dříve. V roce 2019 Martin Golec z katedry historie FF UP, Petr Zajíček ze Správy jeskyní ČR a Ivo Světlík z Ústavu jaderné fyziky AV ČR zjistili, že se v ní nachází nejstarší jeskynní kresba na území České republiky. Vznik geometrických obrazců, vytvořených uhlíky na stěnách, datovala radiouhlíková analýza do doby před více než šesti tisíci lety. Psali jsme zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)