Jak prezentovat sakrální památky? Odpověď dá projekt teologické fakulty

Ilustrační foto: Petr Kratochvíl, Martin Višňa
Monday 6 November 2023, 8:00 – Text: Martin Višňa

Možnostmi prezentace sakrálních staveb nejen v rámci kulturních a vzdělávacích akcí se zabývá nový projekt Cyrilometodějské teologické fakulty UP podpořený Ministerstvem kultury České republiky. Pětiletý aplikovaný výzkum týmu, v němž se propojuje akademická sféra, památková péče i církevní instituce, přinese vedle odborných metodik také specializované mapy a výstavy pro veřejnost.

Hlavním cílem je vytvoření dvou komplexních metodik vhodné prezentace sakrálních památek. První se zaměří na zpřístupnění církevních objektů při kulturních a vzdělávacích událostech, zejména během Noci kostelů, kterou chtějí řešitelé projektu jako etablovanou a stále oblíbenější akci s ekumenickým rozměrem podrobněji přiblížit. Druhá metodika nabídne obecnější pohled na formy a možnosti prezentace sakrálních památek jako významné součásti současné živé kultury a národního kulturního dědictví.

„Věřím, že se nám metodiky podaří zpracovat tak, aby byly srozumitelné a zajímavé pro odborníky i širší veřejnost. Důležitá pro prezentaci v tomto ohledu je myšlenka kostela bez bariér, kdy ona bariéra může vycházet z nepochopení obsahu kostela, jeho funkcí, ikonografie a podobně,“ uvedla Jitka Jonová z katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF UP, která řešitelský tým vede.

Dalšími výstupy projektu budou interaktivní specializované mapy zaměřené na kostely a další sakrální památky při významných poutních stezkách v olomoucké arcidiecézi a na jejich turistický potenciál. Plánována je také monografie věnovaná poutnímu místu Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka, která se má stát vzorem pro obdobné publikace o dalších místech. V neposlední řadě budou uspořádány dvě výstavy v kryptě olomouckého dómu sv. Václava doprovázené kritickým katalogem. Jedna představí významného mecenáše, olomouckého kanovníka Jiřího Jindřicha z Mayerswaldu, druhá svatováclavskou klenotnici.

Projekt Sakrální objekty: prezentace, péče a zhodnocení je podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI III na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030. Další informace o projektu jsou k dispozici zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)