Jak zpomalit procesy stárnutí? Zkuste kurzy pro seniory v Pevnosti poznání

Foto: archiv Pevnosti poznání
Sunday 21 January 2024, 8:00 – Text: Martina Vysloužilová

Aktivní senioři se mohou od 22. ledna od 9 hodin hlásit do 1. ročníku vzdělávacího cyklu Blízká setkání třetího věku v Pevnosti poznání, interaktivním muzeu vědy Přírodovědecké fakulty UP. Kurz je určený pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět něco nového z oblasti fyziologie lidského těla, trénování paměti, zdravého životního stylu a správného pohybu. V inspirativním prostředí science centra mohou navázat nová přátelství a smysluplně trávit volný čas ve společnosti svých vrstevníků.

Noví účastníci se poprvé sejdou 19. února a každé další pondělí se budou potkávat v prostorách Pevnosti poznání. Vyzkouší si i jednotlivé exponáty a také se budou učit v obřím modelu mozku, kde zjistí, jak tento superpočítač lidského těla funguje a jak jej trénovat a využívat ke spokojenému životu. 

„S přibývajícími roky je velmi důležité porozumět tomu, jak naše tělo i mozek fungují, abychom pochopili, čím můžeme projevy stárnutí zpomalit a stále si tak užívat naplno života. S pomocí exponátů a zážitkových lekcí účastníkům zábavnou a srozumitelnou formou odhalujeme taje lidského fungování a ukazujeme jim cestu, jak maximálně zmírnit projevy stáří, přijmout je a naučit se s nimi pracovat,“ popsala význam kurzu lektorka Ivana Fellnerová. Ta je zároveň předsedkyní spolku Pro poznání, který aktivity organizuje.

Senioři se seznámí nejen se základními fyziologickými procesy a příčinami onemocnění typických pro vyšší věk, ale také se dozví, jak mohou projevy stáří, popř. progresi onemocnění zpomalit, nebo jim dokonce předcházet. V hodinách nazvaných Pohyb pro zdraví se například naučí správně dýchat a domů si odnesou i rady a tipy na jednoduché cviky. 

Tým Blízkých setkání třetího věku letos nabízí také sérii workshopů, kam se mohou přihlásit absolventi prvních dvou ročníků cyklu, interaktivní hodiny jsou ale určeny i seniorům, kteří dosud na kurzy nechodili. Mimo jiné se zde dozvědí novinky o internetové bezpečnosti, fyziologii lidského těla nebo si mohou potrénovat paměť. Vzdělávací program organizuje od roku 2016 spolek Pro poznání v Centru popularizace Přírodovědecké fakulty UP a jeho aktivity podporuje Olomoucký kraj. 

Zájemci najdou bližší informace na webových stránkách Pevnosti poznání. Ti, kterým není blízká práce s počítačem, se mohou přihlásit osobně v otevírací době přímo v centru popularizace.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)