Jaroslav Šotola, ombudsman FF UP: „Téma práv studentů je mi blízké“

Foto: František Vrba
Tuesday 24 November 2020, 9:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Studenti filozofické fakulty si zvolili nového ochránce práv. Na další tři roky úřad ombudsmana získal Jaroslav Šotola z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Ze sedmi set tří odevzdaných hlasů obdržel čtyři sta šedesát dva. Zástupkyní ombudsmana se stala Michaela Antonín Malaníková z katedry historie.

Ombudsman je na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ochráncem práv vysokoškolských studentů této fakulty. Jedná se o volenou a na systému nezávislou funkci, kterou fakulta zřídila za účelem ochrany studentů proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu studia na FF UP. Působnost veřejného ochránce práv na této fakultě nemá dlouhou historii – od roku 2014 byla ombudsmankou Andrea Preissová Krejčí, tehdejší členka katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, dvě funkční období pak tento úřad vedla Ema Jelínková z katedry anglistiky a amerikanistiky. Jaroslav Šotola, který se do historie filozofické fakulty tedy zapíše jako třetí veřejný ochránce práv studentů, v krátkém rozhovoru přiblížil, co ho k této činnosti přivedlo a jak ji vnímá.

Co vás přivedlo k rozhodnutí, že budete kandidovat na funkci ombudsmana studentů FF UP?

Byl jsem osloven jedním ze studentských senátorů fakulty. Do té doby jsem o kandidatuře vážněji neuvažoval. Uvědomil jsem si ale, že je mi téma práv studentů blízké. Před časem jsem se totiž zapojil do řešení jednoho vážného případu sexuálního obtěžování ze strany vyučujícího a měl jsem tak možnost vnímat dopad neetického jednání na studující. Tato zkušenost mi v mnohém otevřela oči. V této souvislosti jsem se i seznámil s předchozí ombudsmankou Emou Jelínkovou. Obdivuji ji, že dokázala tak kvalitně vykonávat funkci sama po dvě funkční období. Z hlediska širšího kontextu vnímám v nastavení univerzit určitý deficit. Je zde až příliš zdůrazňován takzvaný vědecký výkon nad pedagogickou prací. Za dobu svého působení na UP jsem zažil porady věnované RIV bodům, grantům a opravám budov, ale například téma kvality práce se studenty je akcentováno méně.

Co pro vás znamená, že jste získal ve volbě většinu hlasů právě vy? 

Výsledek voleb beru jako vzkaz od studentů, že mám silný mandát. Je to pro mě závazek.

Ještě před volbou zveřejnil každý kandidát jméno svého zástupce. Proč jste si vybral právě Michaelu Antonín Malaníkovou z katedry historie?

Podle nového znění příslušné směrnice má mít ombudsman svého zástupce a má jím být někdo z jiného pracoviště, než je ochránce práv samotný. Proto jsem se rozhlížel mimo svou domovskou katedru. Kolegyni Malaníkovou jsem poznal před dvěma lety. V té době byla iniciátorkou kritického dopisu adresovanému děkanovi CMTF, který na akademické půdě dával prostor ultrakonzervativnímu uskupení, které nabízelo ´diskuzi´ o ´ideologii genderu´. Její odvaha se ozvat mě už tehdy silně oslovila. Gender jako výzkumný zájem je velmi dobré výchozí pole pro citlivost vůči projevům mocenských asymetrií. Myslím, že z nás bude velmi dobrý tandem.

Volby proběhly podle nové směrnice. V čem bude role ombudsmana odlišná?

Právě i v tom, že budeme pracovat v tandemu. To mi přijde nesmírně obohacující. Vlastně si nejsem jistý, zda bych do toho šel jako solitér. Preferuji totiž týmovou spolupráci. Jde nejen o možnost studentů a studentek vybrat si ombudsmana či zástupkyni na základě citlivosti případu, ale také o možnost případy konzultovat ve dvojici. V tomto je FF UP velmi progresivní. Snad jsme i první v republice.

Přesto si myslím, že je potřeba o funkci ombudsmana zvýšit povědomí. Přemýšlím o tom, jak to udělat konstruktivně. ´Úřad´ totiž nevnímám jako nějakou pozici inkvizitora, jak mě nedávno žertem nazval kolega, ale spíš jako šanci vnášet do interní diskuze na fakultě perspektivu studentek a studentů. Jako velmi perspektivní mi v tomto přijde téma kvality výuky, na kterém se přece musí shodnout studující i vyučující.

Čemu se budete v úřadu ombudsmana věnovat v nejbližší době? Co byste vzkázal všem studentům FF UP?

Čeká nás schůzka se zástupci děkanátu fakulty a těším se, až si nastavíme nějakou spolupráci. Kromě záležitostí spojených s propagací funkce jako takové bychom s kolegyní chtěli zapracovat na proaktivním přístupu. Nechceme jen reagovat na podněty, ale působit i určitou vahou naší pozice na zkvalitňování prostředí filozofické fakulty. Ale přiznám se, že jsem stále spíše plný očekávání, co všechno vlastně nová role obnáší a o jak velký objem práce se jedná.

Více o úřadu ombudsmana na FF UP ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)