Je dobrovolnictví in? Zapojte se do průzkumu

Ilustrační foto: 123RF.com
Friday 22 October 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Poslední měsíce ukázaly, jaký význam pro společnost má práce dobrovolníků. Jaký přínos má však dobrovolnictví pro ty, kteří svůj čas a energii nezištně věnují druhým? A co je k takové činnosti vůbec vede? I to zajímá katedru křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP v aktuálním dotazníkovém šetření zaměřeném na univerzitní studenty a zaměstnance.

„Chceme zjistit nejen to, jak a kde se studenti a zaměstnanci angažují jako dobrovolníci, ale rádi bychom se dozvěděli více o jejich motivaci a hodnotové orientaci. Zajímá nás také, jak vnímají přínosy dobrovolnictví nebo zda a jakou podporu v dobrovolnických aktivitách od Univerzity Palackého očekávají,“ přiblížila organizátorka šetření Tatiana Matulayová, která je zároveň garantkou Dobrovolnického centra UP.

To v letošním roce funguje již pět let, přičemž v době jeho založení byla Univerzita Palackého první vysokou školou v České republice, která se rozhodla systematicky podporovat dobrovolnickou činnost. Jedním z cílů průzkumu tak je i to, jestli je centrum v povědomí univerzitní obce.

„Výsledky budou porovnány s dotazníkovým šetřením, které jsme realizovali v roce 2016. Věříme, že získáme více dat o dobrovolnické činnosti našich studentů a zaměstnanců, které nám umožní další podporu v jejich občanské angažovanosti,“ dodala docentka Matulayová.

Šetření probíhá do konce listopadu, dotazník mohou studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého vyplnit zde.

Univerzita Palackého v rámci podpory dobrovolnictví mimo jiné každoročně oceňuje dobrovolníky z řad svých studentů a zaměstnanců. O letošním předávání cen jsme psali zde, zhlédnout můžete také krátké videoohlédnutí na YouTube

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)