Josef Nuzík byl jmenován novým olomouckým arcibiskupem

Mons. Josef Nuzík.
Foto: Arcibiskupství olomoucké, ado.cz
Friday 9 February 2024, 13:00 – Text: (vim)

Apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo při setkání v katedrále sv. Václava v Olomouci oznámil jméno nového olomouckého arcibiskupa. Papež František jím jmenoval dosavadního administrátora arcidiecéze a pomocného biskupa Josefa Nuzíka. Do úřadu bude slavnostně uveden 13. dubna. Jako arcibiskup bude vykonávat i funkci velkého kancléře Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

Ve svých prvních slovech po jmenování biskup Nuzík poděkoval za důvěru, kterou novým úřadem dostává, Bohu, ale také papeži Františkovi, apoštolskému nunciovi i celé nunciatuře, která proces jmenování vedla. „Děkuji i vám všem, milí bratři a sestry, kteří jste se více než rok a půl na tento úmysl modlili. Možná se vám ta doba zdála už i dlouhá, byla ale důležitá – prosili jsme za potřebné vlastnosti pro diecézního biskupa. Vím, že je nemám, ale chci do nich s Boží pomocí dorůstat,“ zmínil také biskup Nuzík a dodal: „Budu vám vděčný za spolupráci, trpělivost a podporu lidskou i duchovní v modlitbě.“

Připomněl mimo jiné, že jmenování přichází jen pár dní před svátkem sv. Cyrila a Metoděje, jak ho slaví světová církev. „Soluňští bratři poukazují na naše kořeny a stojí u základů života z víry na Moravě, a tato víra je i po staletích vzácným pokladem, v němž je možné nacházet světlo a sílu také pro naši dobu,“ zdůraznil biskup Nuzík a dodal, že chce navazovat i na práci svých předchůdců, zejména arcibiskupa Jana Graubnera, se kterým 13 let spolupracoval jako generální vikář. „Současná doba není jednoduchá, zároveň nám ale Bůh nabízí řadu možností, jak zvládnout svůj život osobní i rodinný. Věřím, že je s jeho pomocí objevíme a také se o ně budeme dělit s lidmi kolem nás,“ uzavřel svůj první pozdrav věřícím.

Slavnostní uvedení nového arcibiskupa do úřadu je naplánováno na sobotu 13. dubna.

Josef Nuzík (* 1966) pochází ze Strání na Uherskohradišťsku. Po maturitě pracoval jako soustružník v uherskobrodských strojírnách. Na podzim roku 1989 začal svou přípravu ke kněžství studiem na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, po roce ve studiu pokračoval na obnovené CMTF UP. Kněžské svěcení přijal v roce 1995, postupně působil v Novém Jičíně, Luhačovicích, Nivnici a Štípě u Zlína, byl děkanem vizovického děkanátu. Od roku 2005 sloužil jako vicerektor kněžského semináře v Olomouci, později jej arcibiskup Jan Graubner jmenoval svým generálním vikářem. V roce 2017 byl jmenován pomocným biskupem olomouckým a po odchodu Jana Graubnera do Prahy byl v roce 2022 zvolen administrátorem arcidiecéze.

Jako prozatímní správce arcidiecéze se ujal i funkce velkého kancléře CMTF UP, který je garantem fakulty z církevního hlediska a mimo jiné zprostředkovává komunikaci s Kongregací pro katolickou výchovu v Římě. Je také členem Vědecké rady CMTF UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)