Jubilejní olomoucký kongres znovu potvrdil svůj význam pro rozvoj léčebných postupů v onkologii

XX. Olomoucké onkologické dny zahájili (zprava) přednosta pořádající kliniky Peter Tvrdý a proděkan lékařské fakulty Miloš Špidlen.
Foto: Velena Mazochová
Monday 13 February 2017, 8:30 – Text: Velena Mazochová

Už podvacáté se do Olomouce sjeli čeští a slovenští specialisté v oborech maxilofaciální chirurgie, stomatologie, otorhinolaryngologie, plastické chirurgie a onkologie. Se svými odbornými zkušenostmi a výsledky seznámili účastníky jubilejních Olomouckých onkologických dnů, které tradičně uspořádala Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie.  

„Je to nádherné číslo a záslužná věc, že se po dvacáté podařilo takovou akci v Olomouci uspořádat. Vždy měla vysokou úroveň, a při pohledu na letošní témata přednášek můžu konstatovat, že je opět na co se těšit,“ uvedl při zahájení kongresu proděkan lékařské fakulty Miloš Špidlen.  

Mezinárodní odborné sympozium se tradičně zaměřilo na otázky prevence, diagnostiky a terapie nádorových onemocnění hlavy a krku a problémy mezioborové spolupráce při léčení pacientů s onkologickým onemocněním ústní dutiny a obličeje. Aktuální poznatky, prezentované formou přednášek s následnou diskusí, si vyslechla více než stovka praktických zubních lékařů a odborníků z řad maxilofaciálních chirurgů z České republiky, Slovenska a v letošním roce i Švýcarska. Součástí dvoudenního programu byla i samostatná sesterská sekce, která přivítala na šest desítek účastnic.

Jednotlivé přednášky zahrnující studie, kazuistiky i prezentace nových operačních postupů obsáhly široké spektrum specializací. „O své poznatky se podělili nejen odborníci z oblasti maxilofaciální chirurgie, ale i onkologové, plastičtí chirurgové, stomatochirurgové, patologové, specialisté na onkologickou terapii, radioterapii nádorů nebo imunoterapii,“ popsala zástupkyně přednosty Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie pro výuku Karin Chytilová. 

Olomoucké onkologické dny se za uplynulých dvacet let staly uznávaným mezinárodním setkáním, pravidelně pořádaným jako jediné odborné sympozium v daném oboru. „Přednášející směřují svá aktuální sdělení právě na tento kongres, kde si tak můžeme vyměnit své zkušenosti v oblasti nových léčebných postupů. Obor tak posunujeme dál, a tím dáváme pacientům naději na vyléčení,“ zdůraznil přednosta pořádající kliniky Peter Tvrdý. 

Podle Petera Stanka, přednosty Kliniky stomatologie a maxilofaciální chirurgie bratislavské lékařské fakulty Univerzity Komenského, si sympozium stále udržuje potřebnou vitalitu. „Je to skvělá tradice, která přináší komplexní pohled na onkologii v nejnovějších aspektech. Z odborného hlediska se vždy vyplatí sem jezdit. Navázali jsme zároveň velmi dobré vztahy a dobrou vzájemnou spolupráci,“ uvedl Peter Stanko. 

Olomoucké onkologické dny pořádá Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie od roku 1998. Na jejich organizaci se pravidelně podílí Česká společnost maxilofaciální chirurgie, Česká stomatologická komora a Česká lékařská společnost J. E. Purkyně.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)