Jubilejní SVOČ na medicíně potvrdila vysokou kvalitu studentských prací

Ocenění za první místo v interní sekci převzala od děkana Milana Koláře studentka pátého ročníku Všeobecného lékařství Andrea Jirkuvová.
Fotogalerie: Svatopluk Binder
Thursday 18 May 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Konference studentské vědecké a odborné činnosti posluchačů lékařské fakulty (SVOČ) vstoupila do svého jubilejního 50. ročníku. Trvalý badatelský zájem nastupující vědecké generace dosvědčila více než stovka přihlášených prací i vysoké hodnocení odborných komisí. První tři místa v každé soutěžní kategorii odměnila fakulta mimořádným stipendiem. 

Studenti prezentovali výsledky své vědecko-výzkumné práce v sekcích klinických, chirurgických, interních, teoretických oborů a zubního lékařství. Samostatná sekce byla věnována soutěžním pracím studentů anglického studijního programu General Medicine. V každé z nich odborné poroty vyhodnotily tři nejlepší práce, oceněné mimořádným stipendiem deset, sedm a pět tisíc korun za první, druhé a třetí místo. 

Nejvyšší hodnocení si v jednotlivých kategoriích  z letošní soutěže odnesli Andrea Jirkuvová, Adam Chudoba, Tomáš Broniš a dvě autorské dvojice - Anežka Fellerová a Nelly Suchomelová a Barbora Fučeková a Matúš Sloviak. Jako autora nejlepší práce v kategorii General Medicine vyhodnotila porota Loizose Michaelidese. Jejich práce zahrnuly široké spektrum témat od problematiky nádorových onemocnění lymfatického systému nebo karcinomu štítné žlázy, přes kardioprotektivní vlastnosti polyfenolů až po hodnocení úspěšnosti rekonstrukčních výkonů orofaciální onkochirurgie. Vítězové zároveň získali nominace do celostátního kola. 

„Porota hodnotí jak odbornou část, tak i prezentaci práce. Na ni má student tři minuty a i zkušení řečníci potvrdí, že vypíchnout podstatu práce za tak krátký čas je velmi složité. Student musí také uvést, co sám vytvořil a odpovědět na odborné dotazy. Podle mého názoru se projev studentů stále lepší a skoro všichni by mohli vystupovat i na odborných konferencích,“ zdůraznila proděkanka Eliška Sovová. 

Na letošní konferenci SVOČ přihlásilo své práce 136 studentů, kteří prezentovali celkem 103 prací. „Kvalita byla letos opět na vysoké úrovni, poroty těžce vybíraly vítěze. Zasedli v nich jak ostřílení matadoři, tak i třicetiletí porotci, většinou bývalí svočkaři. Je velmi potěšující velká shoda výsledků odborné poroty a studentského hlasování,“ uvedla Eliška Sovová. 

Padesátiletou historii studentské vědecké a odborné činnosti hodnotí vedení fakulty jako velmi úspěšnou. „Vyplývá to ze zájmu studentů, kterých máme pořád nejvíce v republice, i z toho, že z celostátních soutěží vždy přivezeme nějakou cenu. Studenti si zvykli, že práce musí být odvedena kvalitně a včas, dodržují i pravidla při psaní abstraktů, vytvářejí postery a popularizační texty,“ konstatovala s uspokojením proděkanka. 

Jak připomněla, v rámci oslav 50. výročí SVOČ připravuje fakulta sborník k historii soutěže, na jehož podobě se mohou podílet i zájemci z řad pamětníků. Materiály dokumentující vývoj minulých let mohou zasílat na adresu děkanátu lékařské fakulty.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)