Jubilejních 40. dnů mladých internistů z České republiky a ze Slovenska se zúčastnilo osmdesát lékařů

Foto: Fakultní nemocnice Olomouc
Thursday 8 June 2023, 9:05

Ve dnech 1. a 2. června 2023 se v Olomouci uskutečnily jubilejní 40. dny mladých internistů České republiky a Slovenska. Odborný program byl organizován pod patronací České internistické společnosti ČLS JEP (ČIS), Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) a se záštitou děkana LF UP v Olomouci, ředitele FN Olomouc a Spolku lékařů JEP v Olomouci. Organizace kongresu se tradičně ujala III. interní klinika – NRE LF UP a FN v Olomouci, která se v pořadatelství vždy střídá s I. interní klinikou FN a Jesseniovy lékařské fakulty v Martině. Organizace se opět ujala firma Solen, s.r.o. společně s pracovníky pořádající kliniky.

40. dnů mladých internistů se účastnilo kolem 80 mladých lékařů s 64 příspěvky, z toho 21 příspěvků pocházelo ze slovenských pracovišť. Odborný program byl rozdělen do 12 dílčích bloků dle tématiky příspěvků a probíhal v posluchárnách Teoretických ústavů LF UP formou dvou paralelních sekcí.

Aktivní účastníci setkání měli po oba dny velmi náročný odborný program. Zazněla řada tematických prací, zajímavých kazuistik i přehledů. Lze s uspokojením konstatovat neustále se zvyšující úroveň sdělení jak po stránce obsahové, tak formální. Ve všech sekcích panovala přátelská atmosféra a do diskuse se zapojila řada mladých internistů.

Na závěr pátečního programu byly uděleny i hlavní ceny. Rozdělení cen nebyl vzhledem k vysoké úrovni prezentací jednoduchý úkol. Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Zimní školu mladých internistů EFIM.

Setkání bylo uzavřeno předáním cen, poděkováním organizátorům, sponzorům a zhodnocením konference hlavním garantem prof. MUDr. Pavlem Horákem, CSc, a organizátorem příštího ročníku Dnů mladých internistů prof. MUDr. Mariánem Mokáněm, DrSc., který zároveň pozval všechny přítomné k účasti na 41. dnech mladých internistů pořádaných I. internou klinikou Jesseniovej LF UK v Martine v příštím roce. Bylo rovněž s radostí a uspokojením konstatováno úspěšné obnovení tohoto setkávání po překonání pandemie covid-19.

Oceněná sdělení: 

- účastníci z ČR:

1. cena – Cena předsedy České internistické společnosti

Pehr M. et al., 3. IK 1. LF UK a VFN: Glykační index hemoglobinu (HGI) jako ukazatel individuální glykace u pacientů s diabetem 1. typu na kontinuální a okamžité monitoraci glukózy

2. cena – Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mizera J. et al., Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc: Systémové glukokortikoidy v terapii reziduálního plicního postižení po COVID-19

3. cena – Cena přednosty III. interní kliniky – NRE, Fakultní nemocnice Olomouc

Pospíšilová B. et al., 1Interní oddělení, Beskydské Gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku: Anorektální hemangiom jako vzácná příčina enteroragie

​Cena přednosty III. interní kliniky – NRE, Fakultní nemocnice Olomouc

​Liachovická K. et al., III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc: Nevídaná rhabdomyolýza – kazuistika 

- účastníci ze SR

1. cena– predsedu Slovenskej internistickej spoločnosti

Jurica J. et al., 1. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika: Parametre deformácie ľavostranných oddielov srdca a koncentrácie markerov endotelovej dysfunkcie u pacientov s akútnou dekompenzáciou chronického srdcového zlyhávania 

​2. cena– Slovenskej internistickej spoločnosti

Vrbová P. et al., 1. interná klinika LF UK a UN Bratislava: Miera opakovanej hospitalizácie pacientov s cirhózou a jej rizikové faktory 

3. cena – prednostu I. internej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Graňák K. et al., Transplant Centre, University Hospital Martin: Adiponectin/leptin ratio as an index to determine metabolic risk in patients after kidney transplantation​

Cena prednostu I. internej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Benko J. et al., I. interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin: Epidemiologická analýza rizikových faktorov, liečby, komplikácií a mortality u pacientov s infarktom myokardu s ST eleváciami na Slovensku – retrospektívna „single-center“ štúdia

MUDr. Jiří Orság, Ph.D., III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)