K výročí lingvisty Miroslava Komárka se uskuteční slavnostní setkání

Foto: Vojtěch Duda a archiv katedry bohemistiky FF UP.
Tuesday 9 April 2024, 12:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Sto let uplyne od narození českého vysokoškolského učitele, jazykovědce a bohemisty Miroslava Komárka. Na jeho počest se na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého uskuteční slavnostní setkání, během nějž nabídnou své pohledy na Komárkovu tradici ve vědě (a v životě) germanistka Ingeborg Fialová či lingvisté a bohemisté Karel Komárek a Oldřich Uličný.

Na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého se u příležitosti stého výročí narození profesora Miroslava Komárka (1924–2013) uskuteční slavnostní setkání. Události se ve čtvrtek 18. dubna zúčastní vedle asi pěti kolegů a žáků profesora Komárka i děkan fakulty Jan Stejskal.  

„Profesor Miroslav Komárek byl osobností, která významně ovlivňovala ráz olomoucké bohemistiky a slavistiky ve druhé polovině dvacátého století i na počátku jednadvacátého století. Lingvista, reprezentant české funkčně strukturalistické tradice doma i ve světě, ale také znalec literatury, výtvarného umění, a především pedagog a kolega profesor Komárek nezůstal jen v našich vzpomínkách. Může být a často také je inspirací pro to, co ve vědě, na univerzitě, ale i v životě děláme my dnes,“ říká Ondřej Bláha z katedry bohemistiky FF UP, který slavnostní setkání v jedné z poslucháren katedry bohemistiky uvede. 

Akci pořádá Jazykovědné sdružení České republiky, pobočka Olomouc, a dále katedra bohemistiky FF UP.

Setkání u příležitosti 100. výročí narození prof. Miroslava Komárka, 18. dubna od 10 do 13 hodin, katedra bohemistiky FF UP (Křížkovského 10, zadní trakt, přízemí), posluchárna 1.25.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)