Kandidáti na děkana fakulty zdravotnických věd představili své teze

Foto: Martin Višňa
Tuesday 8 June 2021, 13:00 – Text: Martin Višňa

Prostorové zajištění výuky, rozvoj nelékařských zdravotnických oborů, vznik asociace děkanů fakult, které tyto obory vyučují, nebo komunikace se studenty. To byla témata, o kterých se mimo jiné mluvilo na veřejné prezentaci kandidátů na děkana Fakulty zdravotnických věd UP. O tom, kdo se děkanské funkce ujme, rozhodnou senátoři fakulty tento pátek.

O post děkana FZV UP pro funkční období 2021–2025 se ucházejí tři kandidáti: současná přednostka Ústavu zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví Jana Janoutová, primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Lumír Kantor a Jiří Vévoda, nynější proděkan FZV pro vědu a výzkum, který byl vedením fakulty pověřen poté, co byl dosavadní děkan Martin Procházka zvolen rektorem Univerzity Palackého.

Během prezentace, která se konala hybridní formou, tedy prezenčně v zasedací místnosti rektorátu pro omezený počet lidí a zároveň byla přenášena jako online stream, kandidáti představili své priority a vize rozvoje fakulty a následně odpovídali na dotazy z akademické obce. Všichni tři se mimo jiné shodli na tom, že fakulta potřebuje své stabilní prostorové zázemí. Řeč byla i o spolupráci s Lékařskou fakultou UP a fakultní nemocnicí, o budoucnosti fakultního Centra vědy a výzkumu nebo o otevřenosti vůči studentům.

„Umím pracovat velmi intenzivně, a když se do něčeho zakousnu, tak za tím jdu,“ uvedla ve svém závěrečném slovu Jana Janoutová, která nabízí zkušenosti nejen z akademického, ale i z klinického prostředí. Stejně tak se, dle svých vlastních slov, „dává k dispozici“ Lumír Kantor. „Rád pomůžu a rád pro zdravotníky něco udělám. Být zdravotníkem je mojí celoživotní hrdostí,“ řekl. Konsensus pro cestu dál pak chce fakultě nabídnout Jiří Vévoda: „Nabízím manažersko-ekonomické zkušenosti, znalost univerzitního prostředí, jsem schopen pro fakultu pracovat koncepčně a minimálně tak tvrdě jako doposud.“

Nového děkana či děkanku členové Akademického senátu FZV UP zvolí v pátek 11. června, volební zasedání začíná v 9 hodin. Další informace k volbě a teze kandidátů najdete zde.

Back