Kardiochirurgická klinika si připomněla dvacáté výročí své existence

Foto: Fakultní nemocnice Olomouc
Tuesday 17 May 2022, 10:52

Již dvacátým rokem je Kardiochirurgická klinika významnou součástí Fakultní nemocnice Olomouc. Za tuto dobu provedli její odborníci více než 14 tisíc operací srdce a velkých cév a vyléčili nebo zlepšili kvalitu života mnoha pacientů nejen ze spádového Olomouckého a Zlínského kraje. Své jubileum si Kardiochirurgická klinika a její tým připomněly výroční konferencí, nad níž převzali záštitu ředitel FNOL Roman Havlík a děkan Lékařské fakulty UP Josef Zadražil. Na konferenci se sešli současní i bývalí členové kardiochirurgického týmu a jejich kolegové z dalších pracovišť. Součástí byla i výstava fotografií Jindřicha Buxbauma, které tento tvůrce pořídil právě na Kardiochirurgické klinice, jejímž pacientem byl.

Historie kardiochirurgie v Olomouci se datuje od roku 1943, kdy na zdejší všeobecně chirurgické klinice provedl profesor Vladislav Rapant operaci pro zánětlivé onemocnění srdečního vaku – takzvanou perikardektomii. O pět let později se v Olomouci začaly provádět operace vrozených srdečních vad u dětí. V některých případech se jednalo o první výkony svého druhu v tehdejším Československu. Přístroj pro mimotělní oběh vlastní konstrukce nahrazující funkci srdce a plic během operace se začal používat koncem 50. let minulého století. Bohužel na přelomu 60. a 70. let kardiochirurgie v Olomouci pro nezájem rozvoje oboru ze strany tehdejšího vedení nemocnice postupně zanikla.

„O návrat kardiochirurgie do Olomouce se v minulosti snažilo několik generací lékařů. Důvodem bylo poskytnout obyvatelům moravského regionu vlastní dostupnou kardiochirurgickou péči. Poslední, několikaletá fáze přípravy vzniku kardiochirurgického pracoviště je spojena s týmem bývalého ředitele naší nemocnice docenta Václava Rýznara s velkým přispěním tehdejších přednostů I. interní kliniky a II. chirurgické kliniky, profesorů Jana Lukla a Miloslava Dudy,“ zmínil přednosta Kardiochirurgické kliniky LF UP a FNOL Petr Šantavý.

Dne 20. února 2002 provedl primář nově otevřeného pracoviště v Olomouci Petr Němec se svým novým týmem aortokoronární bypass u prvního pacienta a navázal tak na tradici olomoucké chirurgické školy. V období 2007–2020 vystřídal docenta Němce profesor Vladimír Lonský, za jehož vedení se klinika dále rozvíjela. „Počty operací a vynikající výsledky potvrdily správnost rozhodnutí otevření olomouckého pracoviště a jeho koncepci disponující týmem kardiochirurgů, kardioanesteziologů, kardiologů, perfuziologů a kvalifikovaných sester,“ doplnil docent Šantavý.

Přítomností kardiochirurgie získala Fakultní nemocnice Olomouc status komplexního kardiovaskulárního a traumatologického centra. Zařadila se tak mezi špičkové fakultní nemocnice v ČR, poskytující lékařskou péči v celém spektru medicínských oborů. Lékařská fakulta UP tímto získala nový obor v systému pregraduální a postgraduální výuky. „Ale především a nejvíce získali pacienti se srdečním onemocněním v Olomouckém a Zlínském kraji. Mají ve svém dosahu kliniku, kde najdou péči odborníků a nejmodernější technologie, dávající vysokou naději na uzdravení,“ vyzdvihl Petr Šantavý.

Adam Fritscher, Fakultní nemocnice Olomouc

s úpravou redakce Žurnálu UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)