Katedra asijských studií měla mezinárodní konferenci online

Repro: Žurnál UP
Thursday 11 June 2020, 8:00 – Text: Milada Hronová

Na Univerzitě Palackého se na konci května měli setkat pedagogové a postagraduální studenti z různých koutů světa. Organizátory prestižní dvoudenní akce však pandemická situace postavila před rozhodnutí, zda setkání zrušit, nebo jej zkusit připravit online. Podařilo se. Dvoudenní mezinárodní konference Korean Humor se uskutečnila online přes program Zoom, a pro akademiky se tak stala inspirací k podobným konferenčním jednání.

Přestože výuka i pracovní porady již na UP nějakou dobu online probíhají, zprvu si organizátoři z katedry asijských studií FF UP nedokázali představit, že by se v takovém režimu dala uspořádat i dvoudenní mezinárodní konference.

„Problémem takového setkání se nám jevila i různá časová pásma. Jednání se například účastnily kolegyně ze Soulu i z Minnesoty, které měly střídavě noc. Hodně jsme ladili také technické záležitosti, například ruchy mikrofonů, oddělené diskuzní místnosti. Oříškem bylo zajistit po dobu dvou dnů klidné zázemí,“ řekla Blanka Ferklová, odborná asistentka z korejské sekce Katedry asijských studií FF UP.

Na katedře to podle ní byla vůbec první online konference, tedy i první jejího korejského oddělení. Hovořili na ní jak postgraduální studenti z různých univerzit, tak univerzitní pedagogové koreanisté, kteří se zabývají korejským jazykem, literaturou a také společností a historií. Do online režimu se připojilo zhruba dvacet řečníků z různých koutů světa.

„Hlavním organizátorem a zároveň hlavním řečníkem této prestižní akce byl Andreas Schirmer, který na naší katedře učí od roku 2015, tedy od vzniku tohoto oboru na UP. Byl to také on, kdo navrhnul, aby tématem jednání byl korejský humor. Už například pro jeho zjevné odlišnosti v chápání v různých částech světa. Korejský humor je zdokumentovaný v řadě oborů, a proto je možné jej analyzovat na velkém množství materiálu. Téma tak bylo atraktivní a popravdě i velmi zábavné,“ dodala Blanka Ferklová.

Přesun takto velké akce do online prostředí je podle ní velmi inspirativní. „Dokázali jsme si, že i tyto aktivity mohou probíhat online. Ať už bude situace na podzim nebo kdykoliv jindy jakákoliv, nic nám nebrání v tom se sejít a pracovat,“ doplnila. Stejně tak uvažuje i Andreas Shirmer, který je zároveň hlavním evropským koordinátorem CEEPUS pro koreanistiku, tedy pro výměnu pedagogů mezi evropskými univerzitami. Už dnes si totiž představuje, že tato konference bude pravidelnou částí akademického roku.

Korejština se jako samostatný obor pod názvem Korejština pro hospodářskou praxi (společně s předměty aplikované ekonomie vyučovanými na katedře aplikované ekonomie) na Univerzitě Palackého poprvé otevřela v roce 2015. Jako magisterský obor pod názvem Asijská studia se specializací pro korejský jazyk a kultura se uchazečům otevřela od akademického roku 2019. O magisterském studiu korejštiny více ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)