Katedra dějin umění uspořádala mezinárodní workshop o sbírkách v raném novověku

Foto: Adam Mráček
Wednesday 29 June 2022, 12:20 – Text: Milada Křížková Hronová

Vznik a vývoj uměleckých sbírek, způsob získávání uměleckých děl i sběratelé a jejich sbírky. To jsou témata, jimž se v Auditoriu Maximu v Uměleckém centru UP věnovali přední odborníci evropských univerzit a výzkumných institucí, také zástupci škol a výzkumných institucí Spojených států amerických. 

Pětidenní mezinárodní workshop s názvem Sbírky v raném novověku/Collections on early modern era uspořádala v UC UP katedra dějin umění Filozofické fakulty UP ve spolupráci s Univerzitou v Leidenu, Humboldtovou univerzitou v Berlíně a Univerzitou v Trnavě.

„Bádání o vzniku a vývoji uměleckých sbírek, o způsobu získávání uměleckých děl a v neposlední řadě o sběratelích a jejich sbírkách v sobě integruje mnoho odborných disciplín. Kromě dějin umění k nim patří i historie, sociologie, psychologie, dějiny trhu s uměním i dějiny diplomatických vztahů,“ uvedla za organizátory workshopu Eliška Zlatohlávková z katedry dějin umění FF UP. Zdůraznila, že dějiny sběratelství jsou jednou z nejzajímavějších oblastí dějin umění a že nabízejí řadu možností interdisciplinárního výzkumu. Studium provenience uměleckých děl je podle Elišky Zlatohlávkové velmi vyhledávanou disciplínou nejen v oblasti vědeckého výzkumu, ale i na trhu s uměním.  

Workshopu, který katedra dějin umění FF UP uspořádala vůbec poprvé, se zúčastnili přední odborníci z Humboldtovy univerzity v Berlíně, Univerzity v Leidenu, Ludwig Maxmilian University v Mnichově, TU Dresden, University of Lille, Lithuanian Culture Research Institute či University of Ljubljana. První tři dny workshopu nabídly řadu přednášek, jež byly zařazeny do pěti sekcí. První se věnovala fenoménu kunstkomory, druhá portrétním galeriím, třetí síti uměleckých agentů a uměleckému obchodu, čtvrtá postavám sběratelů a pátá osudům raně novověkých sbírek. Zbylé dva dny pak patřily odborným exkurze v Kroměříži a v Olomouci. Workshop byl financován z BIP projektu Erasmus+.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)