Katedra geoinformatiky je v eye-trackingu ve světové špičce

Ilustrační foto: Stanislav Popelka
Thursday 6 October 2016, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Katedra geoinformatiky přírodovědecké fakulty je nejaktivnějším pracovištěm na světě, které publikuje v oblasti eye-trackingu v kartografii. Jedná se o metodu, při které je daný produkt – v tomto případě mapa – hodnocen na základě analýzy pohybu očí. Informaci o vůdčí pozici olomouckých geoinformatiků přinesl odborný časopis ISPRS International Journal of Geo-Information.

Článek s názvem Visualizing the Intellectual Structure of Eye Movement Research in Cartography zpracovali autoři z Číny a USA. Zabývali se využitím bibliometrických analytických metod pro analýzu struktury eye-tracking výzkumu v kartografii.  V databázi Web of Science vyhledali všechny články, které měly v klíčových slovech výrazy jako eye-tracking; cartography; map; map reading; GIS a další. Získali tak databázi 209 bibliografických záznamů z let 1984 až 2015 obsahujících 7355 citací. Data z této databáze následně analyzovali.

Největší počet publikací

„Zajímavý je zejména výstup co-occurence analýzy, která ukazuje nejaktivnější pracoviště publikující v této oblasti. Na první příčce se umístila Univerzita Palackého, konkrétně katedra geoinformatiky, s šestnácti publikovanými záznamy,“ uvedl Stanislav Popelka, který na katedře působí jako vedoucí eye-tracking laboratoře. Právě on je v článku uveden jako nejaktivnější autor, publikoval celkem deset článků zabývajících se eye-trackingem v kartografii.

„Článek mi udělal radost. Kromě umístění na první příčce mne také potěšilo, že jako jedni z mála publikujeme ve spolupráci s dalšími pracovišti. Na eye-trackingu se mi líbí to, že lze přímo vidět, jak uživatel s mapou pracuje, která místa ho zaujala, jestli se často pohledem vrací do legendy, případně která místa jsou pro něj problematická. Na základě toho můžeme mapy optimalizovat tak, aby se v nich uživatel lépe zorientoval a čtení z mapy pro něj bylo jednodušší,“ doplnil Popelka.

Pohyb očí sleduje kamera

Zařízení pro sledování pohybu očí se jmenuje eye-tracker. Je to krabička umístěná pod běžným monitorem, v níž se nacházejí dvě infračervená světla svítící směrem k uživateli a vysokorychlostní kamera. Ta snímá oči respondenta. Počítač automaticky rozpozná zornice a korneální odraz – tedy odraz infračerveného světla od rohovky. Na základě těchto údajů spočítá pozici pohledu s přesností na 0,4°. To vše až 250 krát za vteřinu.

„Metoda je velmi často využívaná v marketingu, reklamě nebo designu webových stránek. Kromě toho lze zařízení použít i pro ovládání počítače, například pro postižené uživatele, kteří nemohou ovládat počítač rukama,“ doplnil Popelka. Využití v kartografii je trendem v posledních pěti až deseti letech. Na mezinárodních kartografických konferencích jsou stále častěji celé sekce věnované kognitivní kartografii, zejména s využitím eye-trackingu.

Objektivní hodnocení kartografických produktů pomocí sledování pohybu očí provádí na katedře geoinformatiky od června 2011. Výzkum se zabývá optimalizací náplně mapy, 3D vizualizací, nejistotou v kartografii, rozmístěním mapových prvků a dalšími tématy s jediným cílem – vytvářet lepší mapy.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)