Kdo je a kdo není akademický pracovník? Na UP o tom rozhodl akademický senát

V Slavnostním sále Rektorátu UP jednal Akademický senát UP.
Foto:archiv ŽUP
Thursday 27 October 2016, 12:31 – Text: Milada Hronová

Profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědecko-pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru k UP. To je výčet těch, kteří jsou součástí skupiny zvané akademický pracovník na Univerzitě Palackého. V souvislosti s novelou zákona o vysokých školách o tom rozhodl Akademický senát UP.

Akademický pracovník UP je ten, který prochází výběrovým řízením a má v pracovní smlouvě uvedeno, že na základě daného úvazku učí a podílí se na tvůrčí činnosti -vědecké, výzkumné, umělecké a další. Pouze jemu náleží právo volit či být volen.  Touto definicí se v návaznosti na novelu vysokoškolského zákona zabýval Akademický senát UP.

„Během diskuse o tom, kdo je a kdo není akademických pracovník, se rozvinula například debata o lektorech. Jsou především učící skupinou a na rozdíl od asistentů nevykonávají tvůrčí činnost. Kdybychom však lektory z akademických pracovníků vyčlenili, stali by se tak jedinou skupinou učitelů - od mateřských škol počínaje po vysoké školy konče - která by neměla nárok na obvyklý počet dní dovolené. Kromě jiných, i toto byl důvod, proč jsme tak neučinili,“ řekl Jiří Langer, předseda akademického senátu. Naopak u vědeckých pracovníků se senát rozhodl jinak.

„Ti, kteří celý svůj čas věnují výzkumu bez pedagogické činnosti, například bádají v laboratořích, jsou nyní v neakademické kategorii výzkumný pracovník,“ doplnil Jiří Langer.  Univerzita Palackého do neakademické kategorie řadí také technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky dělnických povolání, obchodně provozní a zdravotnické pracovníky. 

Akademický senát UP přivítal na svém jednání také nové senátory z právnické fakulty Veroniku Tomoszkovou a Marka Zápotockého a z cyrilometodějské teologické fakulty Anežku Schindlerovou.

Během říjnového jednání se senátoři zabývali a schválili i aktualizovaný Studijní a zkušební řád UP.  „Žádné zásadní změny z tohoto dokumentu pro studenty nevyplývají. Jednalo se především o legislativní, technické a terminologické úpravy vyžádané novelou zákona o vysokých školách. Potřeba některých změn vyplynula i s postupem praxe,“ řekl Jiří Langer.

AS UP schválil během jednání i Plán realizace strategického záměru UP na rok 2017, a to ve znění se zapracovanými připomínkami komisí AS UP a Vědecké rady UP. V návaznosti na novelu vysokoškolského zákona přijali senátoři i aktualizaci Statutu CMTF UP a Disciplinárního řádu UP. Podle novely vysokoškolského zákona musí univerzita všechny vnitřní předpisy upravit do konce srpna 2017.

Zasedání senátu UP se zájmem sledovali zástupci ukrajinských univerzit, kteří byli hosty olomoucké univerzity. Jejich pobyt se uskutečnil v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce Univerzity Palackého s garancí České rozvojové agentury.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)