Klinika zubního lékařství představila nový exteriér i bezbariérové úpravy

Budova Kliniky zubního lékařství v Palackého ulici v obnovené podobě.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Thursday 27 October 2016, 7:35 – Text: Velena Mazochová

Budova Kliniky zubního lékařství v Palackého ulici získala nový vzhled a moderní bezbariérový přístup. Po několika měsících stavebních úprav, které probíhaly za plného provozu, ji včera slavnostně otevřeli zástupci Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařské fakulty UP a města.

Historicky cenná budova, jejíž exteriér byl opravován naposled téměř před čtyřiceti lety, prošla kompletní rekonstrukcí fasády včetně výměny oken a dveří. Hendikepovaným pacientům nyní klinika navíc nabízí bezbariérové toalety, výtah nebo vyhrazené parkovací stání ve dvorním traktu. „Za loňský rok naši kliniku navštívilo více než 41 tisíc pacientů, z toho zhruba 500 hendikepovaných. Věříme, že nyní pro ně bude pobyt u nás komfortnější,“ uvedl přednosta kliniky a proděkan lékařské fakulty Miloš Špidlen.

Celkové náklady stavebních úprav si vyžádaly téměř 24 milionů korun, přičemž 10 milionů poskytlo ministerstvo zdravotnictví a 14 milionů uhradila z vlastních investičních prostředků Fakultní nemocnice Olomouc. „Cesta k dnešnímu dni nebyla úplně jednoduchá. Předcházela jí diskuse nad umístěním kliniky a ve hře byla i varianta, že se klinika přesune z centra města do areálu fakultní nemocnice. Nakonec jsme se rozhodli, zejména z důvodu dostupnosti péče, ponechat kliniku v této lokaci. Teprve v té chvíli se rozběhl příběh rekonstrukce, která si kladla za cíl zlepšit podmínky pro imobilní pacienty a opravit obvodový plášť budovy,“ objasnil ekonomický náměstek ředitele nemocnice Aleš Kotásek.

Oboustranně přínosná spolupráce

„Jsem rád, že po mnoha letech nemusím říkat, že naše klinika je ta nejošklivější budova v ulici Palackého, ale naopak můžu s radostí prohlásit: půjdete do domu, který má krásnou barvu, nádherná dřevěná okna a dobře zhotovené dveře a všechno je to citlivě opravené,“ uvedl přednosta kliniky. Poděkoval přitom nejen vedení fakultní nemocnice, ale i lékařské fakultě, která financuje vnitřní vybavení kliniky. „Díky patří jak nemocnici, že umožnila rekonstrukci, tak i fakultě, která se snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro to, aby ošetřování pacientů bylo na vysoké úrovni,“ doplnil Miloš Špidlen.

Nadstandartní spolupráci mezi nemocnicí a fakultou ocenili děkan Milan Kolář i primátor města Olomouce Antonín Staněk. „Je to jeden z krásných příkladů naší otevřené a přátelské spolupráce. Tím dalším je i zajištění nonstop zubní pohotovosti s naší spoluúčastí, která funguje od září tohoto roku,“ připomněl Milan Kolář. „Chtěl bych poděkovat vedení fakulty a nemocnice i za to, jakým způsobem přistoupila k rekonstrukci budovy, která je téměř v centru města. Ne všichni vlastníci nemovitostí, které jsou na území města chráněny památkovými orgány, přistupují k opravám vhodně a citlivě,“ uvedl primátor.

Moderní výukové prostory

Díky vedení fakulty disponuje klinika také moderními výukovými laboratořemi, v nichž studenti zubního lékařství získávají praktické dovednosti, například při tvorbě zubních náhrad nebo ošetření chrupu na simulátorech. Zároveň se postupně daří obnovovat zubní soupravy a pořizovat nové technologie, jako jsou dentální rentgenové přístroje s možností 3D zobrazení nebo dentální mikroskop.

„Máme stovku studentů v každém ročníku pětiletého studia. Jsou natolik kvalitní, že počty těch, kteří studia zahájí a těch, kteří je úspěšně ukončí, jsou téměř stejné,“ konstatoval proděkan Špidlen.

Historicky cenná budova

Budova byla postavena v letech 1910 až 1911 jako sídlo Finančního ředitelství podle projektu architekta Vladimíra Fischera. Podle urbanistického mělo okolí Palackého ulice tvořit protiváhu Kostela svatého Mořice, z čehož vycházela architektura objektu vrcholící nárožní věží. „Fasády zdobí pozdně secesní dekor na historizujícím schématu průčelí. V roce 1979 proběhla oprava omítek obvodového pláště, při které byla vyměněna původní dřevěná dvojitá okna za okna hliníkových profilů a vyměněny byly i všechny masivní dřevěné vstupní dveře za hliníkové. Nyní jsme se při opravě pláště snažili postupovat velmi citlivě a vrátit této historicky cenné stavbě pokud možno její původní vzhled,“ vysvětlil investiční náměstek ředitele fakultní nemocnice Jaroslav Junek.

V Palackého ulici sídlí stomatologie od roku 1960. Nynější Klinika zubního lékařství vznikla sloučením I. a II. stomatologické kliniky fakultní nemocnice a lékařské fakulty v roce 2004. V současné době má více než stovku zaměstnanců – lékařů, sester a zubních techniků. Významně se podílí na výuce studentů oborů Zubní lékařství a Dentistry na olomoucké lékařské fakultě.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)