Klirovo stipendium letos získalo 11 studentů katedry informatiky

Foto: Šárka Chovancová
Wednesday 20 October 2021, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Výborné studijní výsledky nemusí přinášet pouze dobrý pocit, ale také šanci na lepší pracovní uplatnění či finanční odměnu. Přesvědčilo se o tom jedenáct studentů katedry informatiky přírodovědecké fakulty, kteří získali Klirovo stipendium ve výši osmnáct a půl tisíce korun za rok 2020/2021.

„Jsem velmi vděčná, že naše katedra oceňuje studenty s nejlepšími studijními výsledky. Největším přínosem dobrých studijních výsledků jsou samozřejmě získané znalosti z daného studijního oboru a celkový přehled v problematice předmětů. Studium je občas náročné, ale získání stipendia dává pocit, že si nás někdo všiml a váží si nás za to. Je to motivace k tomu, abychom se intenzivně vzdělávali a nenechali se odradit složitostí oboru. Jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia a mé studium na katedře informatiky hodnotím jako pozitivně strávený čas, ze kterého si odnáším mnoho znalostí a zkušeností do pracovního života,” uvedla studentka oboru Informatika – specializace Umělá inteligence Gabriela Hrubá.

Dalšími oceněnými byli Jakub Jurka, Filip Martiník, Karolína Tobiášová, Filip Kubíček, Jan Holcman, Vojtěch Žák, Petr Kozák, Ivo Horák, Alena Svobodová a Tomáš Krejčí. Katedře se daří na stipendia získávat podporu sponzorů, kterými jsou firmy Behaim IT Solutions, Edhouse, ConfigAir, Jerid a LucidCircus.

„Za ta léta, co Klirovo stipendium udělujeme, jsem rád, že se nám daří získávat sponzory, kteří přispívají významnými částkami. V letošním roce místo deseti tisíc korun udělujeme osmnáct a půl tisíce. Řekl bych, že se z toho stává akce, o které se mezi studenty ví a která je považována za prestižní. Podobně je to vnímáno i ze strany firem. Stipendiem chceme zdůraznit, že klademe důraz na kvalitu studia a vychováváme kvalitní absolventy. Když se mě někdo zeptá, proč by měl jít k nám studovat, jako hlavní důvod uvádím, že naše studijní programy patří k nejlepším v České republice. Myslím, že jsou srovnatelné s těmi, které se vyučují na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně, ČVUT v Praze nebo na Matematicko-fyzikální fakultě UK,“ doplnil vedoucí katedry informatiky Radim Bělohlávek.

Stipendium bylo pojmenováno po významném odborníkovi v oblasti počítačových a systémových věd Georgi J. Klirovi, který za svoji vědeckou práci získal několik čestných doktorátů a dalších ocenění, mimo jiné Bolzanovu medaili AV ČR za přínos v matematických vědách. Byl autorem řady vlivných patentů a sedmnácti knih. V letech 2002–2014 několikrát přednášel pro studenty informatických programů na UP v Olomouci a byl členem zkušebních komisí pro obhajoby doktorských prací. Se členy katedry informatiky ho také spojuje několik společně napsaných odborných publikací.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)